top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 6

ANATOMİ

KULAK ANATOMİSİ

Kulak Anatomisi 25.5.21

1) Auricula..Kulak kepçesi, Meatus acusticus ext. ..Dış kulak yolu, Membrana timpanica..Kulak zarı

2) Meatus acu. ext.’un

dış 1/3’ü --> elastik kıkırdak

iç 2/3’ü --> kemik

3) Duyusunu alan --> N.auriculotemporalis [5V3ün dalı (N.trigeminalis(5)/ N.mandibularis(V3))] ve N.vagus’un auriculardalı

4) Pars tensa… Kulak zarının büyük kısmını oluştıran gergin yapı

5) Pars flaccida… Daha gevşek parçası

6) Politzer üçgeni… Kulak zarına tutulan ışığın yaptığı yansıma

7) Manubrium mallei… Malleus’un (çekiç) kulak zarının iç yüzüne tutunduğu lateral parçası

8) Umbo… Kulak zarının içe konkav yapısının en çukur yeri

Orta Kulak --> Temporal kemik pars petroza’sında

malleus-incus-stapes, m.tensor timpani, m.stapedius, chordo timpani, pleksus timpanicus

-- malleus --> manubrium mallei ile kulak zarına. m.tensor timpani

-- stapes --> fenestra vestibuli’yetutunur. m.stapedius

9) m.tensor timpani --> kulak zarını gererek daha hassas suruma getirir (hiperakuzi), N.mandibularis

10) m.stapedius --> hipoakuzi(stapes’i, oval pencere’den (f.vestibuli) uzaklaştırır), N.facialis

11) Chordo timpani --> Orta kulak arka duvarından girer, kulak zarı iç yüzeyine yakın seyreder, ön duvardantemporal kemiği terk ederek (fissura petrotimpanica) infratemporal fossa’yaçıkar

12) Pleksus timpanicus (9.KS’den ayrılan N.timpanicus)

13) Titreşimleri orta kulaktan iç kulağa geçiren… stapes ve fenestra vestibuli (oval pencere)

14) Orta Kulak Boşluğu (Cavitas Timpani)

- Üst duvar (paries tegmentalis): Tegmen timpani

- Alt d. (p.jugularis): V.jugularis interna

- Ön d. (p.caroticus): 3 yapı : A.carotis int. , m.tensor timpani , tuba auditiva (östaki borusu)

m.tensor timpani + tuba auditiva ‘yı içeren kanal yapısı --> canalis musculotubaria

- Arka d. (p.mastoideus): AAA (Aditus Ad Antrum) , Eminentia pyramidalis (m.stapedius)

- İç d. (p.labyrinthus): 4 yapı :

Fenestra vestibulare: Oval pencere

Fenestra kohleare: Yuvarlak p.

Promontoryum: Kohlea’nın (iç kulakta) orta kulağa yaptığı kabarıntı. Üzerinden N.timpanicus geçer.

Prominentia canalis facialis: Canalis nervi facialis’in orta kulağa yaptığı kabarıntı

N.facialis, iç duvarın arka tarafından geçer (bu esnada orta kulakta prominentia’yı oluşturur) daha sonra arka duvarın arka tarafından geçerek temporal kemiği terk eder.

- Dış d. (p.membranaceus) : Membrana timpanica (kulak zarı) tarafından oluşturulur.

15) Tegmen timpani’nin üstünde.. fossa cranii media

16) Fenestra vestibuli (oval pencere).. orta kulağı iç kulaktaki vestibulum’a bağlar, stapes’in tabanı ile kapatılır.

17) F.kohlea (yuvarlak p.).. orta kulak - kohlea’nın scala timpani’sine bağlar. Membrana timpanica secondaria ile kapatılır.

18) Pleksus timpani --> N./R. timpanicus (duyu + parasemp.) + N.caroticus int. (semp.)

Bu pleksusu oluşturan lifleri çoğu n.glossofaringeus (9)’tan gelir.

N.glossofaringeus (9.KS) foramen jugulare’den kafayı terk ettikten sonra N.timpanicus dalını verir.

19) Pleksus Timp. --> N.petrosus minör --> Ggl.oticum(9’un ps ggl.u) --> glandula parotis

Tuba Auditiva (Eustachian/ Östaki tüpü)

20) Orta kulak ile nazofarinksi bağlar. Basıncı dengeler.

Nazofarinkse açılan ağzı -> ostium faringeum tuba aud.Burayı örten mukoza -> torus tubarius

Tuba’nın açılmasını sağlayan esas kas -> m.salpingofaringeus

N. glossofaringeus--> Tuba auditiva ve orta kulağın duyusunu alır.

İç Kulak

- Labirintus osseus (kemik labirent) : Kohlea (salyangoz) , vestibulum , canales semisirculares

- Lab. membranaceus (zar labirent) : Ductus kohlearis , utriculus-sacculus , ductus semisirculares

kemik - zar labirent arası --> perilenf

zar labirent içinde --> endolenf

21) Kohlea tepesinden tabanına inen merkezi (santral) olarak uzanan kemik yapı -> modiolus

22) Canalis spiralis cochlea --> vestibulumdan başlayıp modiolus etrafında dönerek ilerler.

23) Corti ganglionu (8.KS’in duyu ganglionu, ggl.kohleare, ggl.spirale kohlea) -> canalis spiral,s kohlea içinde yer alır.

24) Canalis spirales kohlea -> 3’e ayrılır : Scala vestibulare/ media/ timpani

- scala vestibulare --> fenestra vestibulare’ye bakar (oval pencere)

- s. timpani --> f. kohleare’ye bakar (yuvarlak pencere)

25) s.vestib. ve s. timpani --> helicotrema ile birbirleriyle bağlantılıdırlar. -> Perilenf

26) s.media (ductus kohlearis) --> endolenf

27) Corti organı --> lamina basillaris(s.media’nın alt duvarı, s.media ile s.timpani arasında) üzerinde yer alır. Titreşimleri impulsa çevirir.

28) Canalis semisircularis’ler, 5 ağız ile vestibulum’un utriculus’unaaçılır.

29) Vestibulum, oval pencere ile orta kulakla bağlantılıdır.

30) Ductus semisrcularisler’in uçlarındaki gemişlemiş alanlar.. Ampulla. -> rotasyonel hareketler

31) Vestibulum’a (kemik labirent) ait olan utriculus ve sacculus (zar lab.).. Makula --> dikey hareketler

32) Zar labirent:

Kohlea içindeki -> Ductus kohlearis (scala media)

Vestibulum içindeki -> Utriculus ve sacculus

Canalis semisircularis içindeki -> Ductus semisircularis

33) Utriculus ve sacculus, dustus utriculosacculusile birbirine bağlanır.

34) Ductus reuniens--> Ductus kohlearis ile sacculus’u birbirine bağlar.

Meatus Acusticus Internus.. İç kulağı fossa cranii post.a bağlayan 1 cm’lik kemik yapı

girişi.. porus acu. int. denir

35) 7 ve 8. KS’ler ve A. labyrinthi --> meatus acusticus internus’tan geçer

36) A. labrinti genellikle A. inf.ant. cerebelli’den, nadiren A. basillaris’ten ayrılır. İç kulağı besler.

Emine Sena Kesginci

1 Temmuz 2021

bottom of page