top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 5

MİKROBİYOLOJİ

FIRSATÇI MİKOZLAR

FIRSATÇI MİKOZLAR

1)Fırsatçı mikozlar:
-Kandidiyazis
-Kriptokokkoz(is)
-Aspergilloz(is)
-Zigomikoz(is)
-Diğer:Trikosporonoz,fusaryoz,penisilloz...
2)Doğada bulunan mantarların hepsi fırsatçı mikoza neden olabilir.
3)Kandidiyazis:
Etken:Kandida
En sık görülen fırsatçı mikoz
Endojrn enfeksiyon yaparlar.
Krem renginde maya kolonileri oluştururlar.
Germ tüp oluştururlar.
Kandida albikans (en sık görülür ):
Direkt preparatta yalancı hifler üzerinde blastosporlar şeklinde görülür.
Hif yapılarıyla dokuların içine girer.
Normal florada bulunur.
Corn meal agarda candida türleri arasında ayrım yapılır.
4)Kriptokokkozis:
Etken:Kriptokokkus neoformans
Ekzojen enfeksiyon yapar.
Doğal rezervuar:toprak,kuş dışkısı, okaliptus ağacı
Kapsüllü maya :direkt inceleme çini mürekkebi ile yapılır.
Kapsül, difenol oksidaz(+):patojenite faktörleri
En önemli klinik tablolar:pulmoner,menenjit
5)Aspergillozis:
Etken:Aspergillus
Ekzojen enfeksiyon yapar.
Aflatoksin üretir-KC kanserine neden olur.
45 derecelik açı ile dallanan septalı hiflere sahip.
6)Zigomikozis:
Etkenler:Rhizopus,Rhizomucor,Mucor...
Kolonileri pamuk şekere benzetilir.
Septasız,kurdeleye benzer,dik açılar yaparak dallanan hiflere sahip.
7)Penisilloz:
Etken:P.marneffei:insanlarda patojen olan tek türdür.
8)Fusaryoz:
Makrokonidyumları kano şeklinde.

Kübra İrevil

7 Mayıs 2021

bottom of page