top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 5

MİKROBİYOLOJİ

TIBBİ MİKOLOJİYE GİRİŞ

 • Mantarlar fotosentetik olmamalarıyla bitkilerden , emici tipte beslenmeleriyle hayvanlardan , ökaryotik hücrelere sahip olmalarıyla bakterilerden ayrılır.
 • Ekzoenzimlerini salarak hücre dışında sindirdikleri besinleri hücre duvarından emerler.
 • Hücre duvarı : kitin , mannan, glukan
 • Morfolojik olarak küf ve maya şeklinde bulunurlar.Doğada küf insan vücudunda maya olanlara ise dimorfik mantarlar denir.
 • Mantarların yararları : Ekmeğin mayalanması , antibiyotik üretimi...
 • Mantarların zararları : Hastalık yapmaları, elektronik aletleri bozmaları...
 • Küf mantarları : En ilkel hali hifa ,hifalardan meydana gelen ağ şeklindeki yapıya miselyum denir.Laktofenol pamuk mavisi ile güzel boyanır.
 • Maya mantarı : Tomurcuklanarak çoğalırlar , yavrusuna blastokonidyum denir. Tomurcuklar birbirinden ayrılmayıp psödohif oluşturabilir.Ca , Na , Mg , K üremeleri için gerekli. Gram boyama ile boyanabilirler.
 • Maya küf döngüsü : Termal dimorfizm
 • Dimorfik mantarlar : Blastomyces dermatidis , Paracoccidioides brasiliensis , Histoplazma capsulatum , Coccidioides immitis , Sporothrix schenekii , Penicilum marneffei. İlk dört tanesi endemik sistem mikoz enfeksiyon nedenidir.
 • Mantarlar oksijeni ve nemi sever . Geniş pH aralığında ürerler. 25-27 derecede küf, 37-38 derecede mayalar daha iyi ürer.
 • Mantarlarda eşeyli üreme : askospor, bazidiyospor, zigospor.
 • Mantarlarda eşeysiz üreme : sporangiospor, artrospor, blastospor, klamidospor, fiyalokonidyum, makrokonidyum, mikrokonidyum.
 • Sınıflandırma da üreme ile alakalı yapılmıştır :Zygomycota, ascomycota, basidiomycota, deuteromycota [eşeyli üremesi saptanamayan grup].
 • Deri, saç, genital organlar, BOS, kan, idrar yolu, balgam, dışkı örnekleri incelenir.
 • Mantarlarda tanı yöntemleri : Direkt mikroskobik inceleme , kültür, seroloji ,moleküler yöntemler.
 • Direkt mikroskopik inceleme boyasız [%15 KOH çözeltisiyle] ve boyalı [laktofenol pamuk mavisi ,gram boyama, çini mürekkebi] olabilir.
 • Cryptococcus neoformans çini mürekkebi ile boyanır.Zemin koyu boyanır.
 • Kültür : Sabouroud dekstrozu agar [SDA] , SDA + Chloramphenicol + Cycloheximide = Mycobiotic agar (dermatofitlerin ekimi)
 • Filamentöz mantarların identifikasyon = Koloni morfolojisi ve rengi , mikroskobik inceleme , üreme hızı , dimorfizm , üreme ısısı , lam kültürü ile eşeysiz sporların gösterilmesi
 • Mayaların identifikasyonu =Koloni morfolojisi , germ tüp testi , mikroskobik morfolojisi (corn meal agar) , klamidospor oluşumu , biyokimyasal testler

 

Büşra Mercan

4 Mayıs 2021

bottom of page