top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 5

FİZYOLOJİ

MEDULLA SPİNALİS VE BEYİN SAPI

MEDULLA SPİNALİS VE BEYİN SAPI

Medulla Spinalis
1)Foramen magnum-L2 seviyeleri arasında yerleşmiştir.
2)31 çift spinal sinir içerir.
3)Dış kısmını dıştan içe;dura mater,araknoid mater,pia mater zarları örter.
4)Dışta ak ( substsntia alba),içte gri cevher (substantia grisea) bulunur.
5)Medulla spinalis gri cevheri;ventral,lateral ve dorsal boynuz yapılarından oluşur.
Dorsal boynuzlar:duyusal
Lateral //:visseral
Ventral //:somatik fonksiyonlarla ilgili sinir liflerini içerir.
6)M.S. efferent traktusları:ventral-dorsal spinoserebeller,lateral-ventral spinotalamik traktuslar
7)M.S. afferent traktusları:ventral-lateral kortikospinal,rubrospinal,vestibulospinal traktuslar
8)Bir spinal sinir arka kökü tarafından innerve edilen deri segmenti:dermatom

Beyin Sapı
9)Mezensefalon,pons ve bulbustan oluşur.
10)Mezensefalon:
superior-inferior colliculus yapılarını içerir.
Dorsal kısmına tektum denir.
Colliculus superior:görme
//inferior:işitme durumlarında etkili.
Nuc.ruber burda bulunur.
3.(n.oculomotorius) ve 4.(n.trochlearis) kranial sinirler burdadır.
11)Solunumun kontrolü, KVS kontrolü, GIS kontrolü... gibi çok önemli fonksiyonlar beyin sapı tarafından gerçekleştirilir.
12)Pons:
=köprü
n.trigeminus(5),n.abducens(6),n.facialis(7),n.vestibulokohlear(8) burdadır.
13)Medulla Oblangata (bulbus):
Ventralinde bunlunan üçgen şeklindeki oluşumlar:piramid
Piramidlerdeki lifler çaprazlaşır:decussation (traktus kortikospinalis lateralis burada çaprazlaşır.)
Dorsal kısmında iki çekirdek var:nuc.gracilis,nuc.cuneatus
Vital fonksiyonları kontrol eden 3 önemli merkezi vardır:
1)kardiak merkez
2)medüller ritmik bölge
3)Vazomotor bölge
Diğer merkezler:çiğneme, yutma,öksürme..

Kübra İrevil

7 Mayıs 2021

bottom of page