top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 5

FİZYOLOJİ

LİMBİK SİSTEM VE HİPOTALAMUS

LİMBİK SİSTEM VE HİPOTALAMUS

1)Limbik Sistem;amigdala,hipokampüs,hipotalamus,mammillar cisim,area septalis,forniks ve singulat girustan oluşur.
2)Limbik sistemin temel kontrol merkezi:hipotalamus
3)Limbik korteks alanları:limbik lob,orbitofrontal korteks,piriform korteks,entorhinal korteks,hipokampüs, fornix
4)Limbik korteks altı alanlar:septal çekirdek, amigdala,nükleus akkumbens
5)Mammiller cisim:beslenmeyle ilgili refleksleri koordine eder.
6)Koku duyusu,limbik sistemle doğrudan bağlantısı olan tek duyudur.
7)Limbik sistem kadınlarda daha büyük.
8)Amigdala;başta korku olmak üzere duyguların denetiminden sorumludur.
9)Amigdalanın uyarılması hipotalamusun gösterdiği etkilere benzer etkiler doğurur.
Aynı zamanda;ödül ve zevk tepkileri,heyecan, haz,üzüntü, hiddet gibi emosyonel durumların dışa vurumunda görevli.
10)Klüver-Bucy Sendromu,amigdala ve hipokampüsü de içine alacak şekilde temporal lobun iki taraflı çıkarılmasıdır.
Bu kişilerde korku kaybolur,saldırganlık azalır, aşırı seksüel dürtü görülür.
11)Hipokampüs, aşırı uyarılabilir bir dokudur.
Öğrenme ve hafıza ile ilgilidir.
Kısa süreli belleğin uzun süreli belleğe çevrilmesine yol açan dürtüyü sağlar.
Hipokampüsü tahrip edilen bireylerde özellikle anterograd amnezi görülür.
12)Anterograd amnezi:yeni yaşam parçalarının hafızaya kaydedilememesi
13)Retrograd amnezi:önceden öğrenilmiş bilgilerin kaybı
14)Talamusun bazı alanlarının lezyonlarında anterograd amnezi olmadan retrograd amnezi görülür.

Limbik Sistemin Ödül ve Ceza Merkezleri
15)Ödül merkezleri:lateral ve ventromedial çekirdeklerdedir.
16)Lateral çekirdek aynı zamanda susama ve açlık merkezidir.
17)Ventromedial çekirdekler aynı zamanda tokluk merkezidir.
18)Ceza merkezleri:aquaductus sylvii'yi çevreleyen siyah gri alan,talamus ve hipotalamusun periventriküler alanıdır.
19)Ceza merkezlerinin uyarılması ödül merkezlerini inhibe eder.
20)Sakinleştirici ilaçlar hem ödül hem de ceza merkezlerini baskılar.
21)Bağımlılık yapan maddeler ödül merkezinde dopaminerjik aktiviteyi arttırarak etki gösterir.
22)Kokain;dopamin,nöradrenalin ve serotonin geri alınmasını önler.
23)Amfetamin,dopamin salınmasına neden olur.
24)Nikotin ve alkol de nukleus akkumbensteki dopamin miktarını arttırır.
25)Nükleus akkumbens:bağımlılık merkezidir.
26)Korsakoff Sendromu
Limbik sistem hastalığıdır.
Hem retrograd hem de anterograd amnezi mevcuttur.
Demans değil, sadece amnezi ile sınırlı özel bir durumdur.

Hipotalamus
27)Otonom sinir sisteminin temel merkezidir.
28)Ön kısmı (preoptik alan) parasempatik,arka kısmı (posterior ve lateral hipotalamus) ise sempatik fonksiyonlar ile ilgilidir.
29)Preoptik alanda bulunan nöronlar ısı reseptörü gibi fonksiyon görür.
30)Preoptik alanda çok sayıda sıcağa duyarlı nöron ve bunların 1/3 ü kadar soğuğa duyarlı nöron bulunur.
31)Hipotalamusun aksine deride soğuk reseptörleri sıcak reseptörlerinden daha fazladır.
32)Su atılımının kontrolü supraoptik çekirdekle olur.
33)Amigdalanın iki taraflı harabiyetinde yenilen besinin tipi ve kalitesinin kontrolü kaybolur/ruhsal körlük
34)Biyolojik ritmi düzenleyen merkez:nükleus suprakiyazmatikus
35)Oksitosin salgılatan merkez:paraventriküler çekirdek

Kübra İrevil

7 Mayıs 2021

bottom of page