top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 5

FİZYOLOJİ

BEYNİN ELEKTRİKSEL AKTİVİTESİ,EEG

BEYNİN ELEKTRİKSEL AKTİVİTESİ,EEG
1)EEG'de kaydedilen dalgalar EPSP ve IPSP den meydana gelir.
2)Aktivite düzeyi yükseldikçe, EEG dalgalarının frekansı yükselir, genlikleri (amplitüd) azalır.
3)EEG,epilepsi ve beyin ölümlerinin tanısında oldukça yardımcıdır.
EEG dalgaları
4)Alfa ritmi:gözler kapalı, uyanık ve sakin bir konumda kaydedilir.
Frekansı:8-12/sn ,senkronize bir dalgadır.
En belirgin parieto-oksipital bölgeden kaydedilir.
Talamusu çevreleyen retiküler çekirdeklerin ve talamustaki yaygın çekirdeklerin uyarılmasıyla oluşur.
5)Beta ritmi:gözler açıkken kaydedilir.
Frekansı:12-30/sn
Asenkronize bir dalgadır.
Zihinsel aktivite arttığı durumlarda aniden artar.
En iyi pariyetofrontal bölgeden kaydedilir.
6)Teta ritmi:stres,üzüntü..gibi emosyonel durumlarda ve psikomotor hastalıklarda görülür.
Çocuklarda normal olarak görülür.
Pariyetotemporal bölgeden kaydı mümkündür.
7)Delta ritmi:derin uykuda göze çarpar.
Frekansı:4/sn den daha yavaş
8)Yaş arttıkça dalga frekansı artar.
9)Artan zihinsel aktiviteye rağmen dalgalar genellikle asenkronize olmakta,voltaj belirgin bir şekilde azalmaktadır.
Epilepsi
10)Grand Mal Epilepsi
Aşırı nöral deşarja bağlı tüm vücutta tonik nöbetler oluşur.
11)Peptit Mal Epilepsisi
Beynin talamokortikal aktive edici sistemiyle ilgilidir.
absans epilepsisi/absans sendromu
12)Fokal Epilepsi
Lokal bir lezyon veya fonksiyonel bir anormallikten kaynaklanır.
-jaksonyan epilepsi (ağızdan başlayarak bacaklara doğru kas kasılması)
-psikomotor epilepsi

Kübra İrevil

7 Mayıs 2021

bottom of page