top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 4

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

4. KADIN ÜREME SİSTEMİ

KADIN ÜREME SİSTEMİ

1)  İlk kanamanın gerçekleşmesi : menarş

2)  LH piki sonucu : ovulasyon

3)  Ovaryumdan salgılanan hormonlar : östrojen , progesteron

4)  Ovaryum yapısı : germinal epitel

5)  germinal epitel : tek sıra kübik epitel hücreleri ve bazı kısımlarda yassı hücreler

6)  Kız çocuklarda görülen folikül : primordiyal

7)  Folikülün depo hali : primordiyal *400000 bin adet

8)  Oositin etrafında zona pellusida nın belirdiği folikül evresi : primer folikül

9)  LH ın etki ederek progesteron salgılattığı hücre : Teka İnterna hücreleri

10)  Sekonder folikül özelliği : içinde sıvı birikmesi

11)  Ovulasyon sırasında oosit ile atılan ve oositi saran hücreler : korona radiata

12)  Ovulasyona uğrayan folikül : graff folikül

13)  Teka interna ve granüloza hücreleri arasında kalan alan : bazal lamina

14)  Korpus luteum un salgıladığı hormon : progesteron

15)  Endometriyumu implantasyona hazır hale getiren : progesteron

16)  Ovulasyondan önce granüloza h. lerinin salgıladığı hormon : östrojen

17)  Ovulasyon sonrasında;

Teka interna h. leri ------> teka lütein h.

Granloza h.leri  ----->granüloza lutein h.

18)  Korpus luteumun artığı : korpus albikans

19)  Gebelik olursa korpus luteum 20. Haftaya kadar fonksiyonel

20)  Ektopik gebelik halk arasında : dış gebelik

21)  Uterus duvarı dıştan içe:

Perimetriyum (periton/seroza) :en dışta ince tabaka

Miyometriyum : ortada kalın düz kastan oluşan tabaka

Endometriyum :en içte ince tabaka

22) Endometriyum iki tabakalı : stratum bazale

Stratum fonksiyonale (en içte / her ay yenilenen tabaka)

23)  implantasyon gerçekleşen yer : fonksiyonel kısım

24)  miyometriyum : içte ve dışta longitudinal,ortada sirküler

25)  Bez yapısı içermemesine rağmen nemli olan yapı : vajen (salgısı kanallar ile serviksten gelir)

26)  menstruel siklusun 4 evresi var :

1- FOLLİKÜLER FAZ   (proliferasyon fazı)

2- OVULASYON   *yaklaşık 14. gün

3-LUTEAL FAZ      (sekresyon fazı)

4- MENSTRUASYON

27)  en kısa faz : ovulasyon 3-4 gün

28)  fertilizasyonun gerçekleştiği yer : tuba uterinanın ampulla kısmı

29) fertilizasyonun yaklaşık 14. Gününde siklusun 28. Gününde implantasyon gerçekleşir

30)  Tuba uterina epiteli : tek katlı silyalı prizmatik epitel

31)  Endometriyumun fonksiyonel tabakasını besleyen arter : a. uterina

32)  ovaryumda en çok bulunan hücre tipi : primordiyal folikül

33)  Primer oositin maturasyon aşamasına kadar beklediği faz : profaz 1

34)  Sekonder oosit ise mayoz 2 nin metafaz evreside bekler fertilize olursa mayoz 2 yi tamamlar

35)  Tuba uterina 4 bölümdenoluşur : fimbria/infundibulum/ampulla/isthmus

İrem Kaymak

3 Nisan 2021

bottom of page