top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 4

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

2. ÜRİNER SİSTEM GELİŞİMİ

 

ÜRİNER SİSTEM urur.

1)Üriner sistem,4. ve 5. haftalarda ara mezodermden gel

 

urur.r.

4)alt torasik,lumbar ve sakral bölgeler nefrogenik kordonu urur.

5)Nefrogenik kordon,solid ve segmente olmayan doku kitlesi urur.

6)Böbrek sistemleri gelişim urur.

7)Pronefroz:Böbreğin en ilkel halidir. 7-10 adet nefrotom tarafından temsil urur.

4.haftanın başında oluşup aynı haftanın sonunda ortadan urur.

8)Mezonefroz:nefrogenik doku kordonu tarafından 4. haftanın sonunda ortaya çıkar. 3.trimestırın sonuna doğru 5/6 lık kısmı apoptoza urur.

9)Mezonefrozun kalan 1/6 lık kitlesi iki parça halinde buluurur.

Pars urur.

Erkekte:ductuli efferents,ductus epididurur.

Kadında:epoophurur.

Pars urur.

urur.

Kadında:paraophoron yapılarını urur.

10)Mezonefrik kanal (Wolf kanalı) kloak içerisine açılır,devamlı bir urur.

11)Metanefroz,5.hafta başlarında gelişmeye başlar ve yaklaşık 4 hafta sonra fonksiyona urur.

12)Kalıcı böbrek urur.

a)Üreterik tomurcuk(metanefrik divertikulum,toplayıcı tübüller urur.

b)Metanefrik mezoderm(nefron urur.

13)Üreter tomurcuğu,mezonefrik kanalın kloakaya giriş yerinden bir çıkıntı halinde urur.

14)Üreter tomurcuğunun metanefrik blastem içine girdikten sonra oluşturduğu yapılar:üreter,renal pelvis,major-minör kaliksler,toplayıcı urur.

15)Metanefrik mezodermden gelişecek yapılar:böbrek cisimciği,proksimal tubül,henle kulpu,distal urur.

16)Fetal böbrek loblu görünüştedir ancak bu durum erişkinlerde urur.

17)Böbrekler başlangıçta sakrumun ventralinde pelvis içerisindedir. Süreç içinde daha yukarı bir lokalizasyona urur.

18)Allantoyisin ergindeki urur.

19)Kloakı bölecek yapı:ürorektal urur.

20)Ürorektal septumun böldüğü yapılar:anorektal kanal-primitif ürogenital surur.

21)Primitif ürogenital sinüs 3 kısımdan oluşurur.

Vesical part(mesanurur.

Pelvic part:erkekte prostatik ve membranöz üretrayı oluştler.

22)erkek üretrası daha uzler.

Atnalı böbrek:böbrekler alt kutuplarından birbirlerine kaynaşırler.

28)Aksesuar renal arterler:ekstradan bulunurlar.Üreteri tıkayarak hidronefrozise neden olabilir

29)malrotasyon:yanlış rota

32)Ektopik üreter:iki üreterik tomurcuğun gelişimiyle oluidir

33)Mesane anomalileriidir

Urakal idir

Mesane ekstrofisi:mesane mukozasının dışarıya açık olduğu defekttidir

Kloakal ekstrofi:mesane ekstrofisinden daha ciddi bir karın ön duvarı defekt

Kübra İrevil

2 Nisan 2021

bottom of page