top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 4

FİZYOLOJİ

8. ADRENAL KORTEKS VE MEDULLA HORMONLARININ FİZYOLOJİSİ

ADRENAL KORTEKS VE MEDULLA HORMONLARI

1)%80 korteks,%20 medulladan oluşur

2)Retroperitoneal

3)Adrenal korteks 3 tabakadan oluşur (dıştan içe):

Zona glomeruloza:aldosteron

Zona fasikülata:kortizol,kortikosteron,adrenal androjenler,az östrojen

Zona retikülaris:adrenal androjenler,az östrojen

ADRENAL KORTEKS HORMONLARI;

4)LDL kaynaklı kolesterolden sentezlenirler.

5)kolesterolpregnenolon

Enzim:desmolaz

Mitokondride bulunur

Hız kısıtlayıcı basamak

Sentez mitokondride başlayıp granülsüz ER da devam eder.

6)Kortizol %90-95 oranında plazma proteinlerine bağlanır.

7)Adrenal steroidler KC de konjugasyona uğrar.

8)%25 i safrayla,%75 i böbrekle atılır.

9)ALDOSTERON;

distal tübül ve toplayıcı tübüldeki esas hücrelere etki ederek Na tutulumunu ve K atılımını arttırır.

Yüksek aldosteron düzeylerinde;hipokalemi,basınç diürezi,hipertansiyon ve alkaloz gelişir.

Düşük // // hiponatremi,hiperkalemi,aritmi,kalp yetmezliği gelişir.

10)KORTİZOL;

Esas amacı kan şekerini artırmaktır.

Glukoneogenezi uyarır.

Glikojen deposunu artırır.

Kas ve yağ dokusunun insülin duyarlılığını azaltır.

Karaciğer dışı dokularda protein katabolizmasını arttırır.

Yağ dokudan YA serbestlenmesini arttırır.

Anti-enflamatuar.

İmmunsupresif

Kemik oluşumunu baskılar.

Eozinofil ve lenfosit sayısını azaltır.

Yüksek kortizol ACTH ı baskılar.

11)ACTH;

POMC(proopiyonomelanokortin) ürünüdür.

Peptid yapılı

Plazmada serbest taşınır

ACTH gibi MSH,b-lipotropin,b-endorfin de POMC ürünüdür.

12)Adrenokortikal sekresyon bozuklukları:

Hipoadrenalizm(Addison hastalığı)

Hiperadrenalizm(Cushing sendromu)

Primer aldosteronizm (Conn sendromu)

Adrenogenital sendrom

13)Adrenal medulla embriyonik olarak nöral kökenlidir. Postgangliyonik nöronların aksonlarını kaybedip salgı yapan hücrelere dönüştüğü bir sempatik gangliyondur.

14)Adrenal medulla katekolaminleri sentezler:

Epinefron

Nörepinefrin

Dopamin(çok az miktarda)

15) Epinefrin salgısı diğerlerine kıyasla daha fazladır.

16)Katekolamin sentezleyen adrenal medulla hormonları:kromaffin hücreler

17)Katekolaminler tirozin aminoasitinden sentezlenir.

18)Tirozin aminoasidi dışardan alınabildiği gibi fenil alaninden de sentezlenebilir vücutta.

19)Kromaffin hücrelerden %80 epinefrin,%20 nörepinefrin sentezlenir.

20)Epinefrin ve nörepinefrin hücre zarının dış yüzünde bulunan reseptöre bağlanırlar.

21)Reseptör etkileri:

a1 -fosfolipaz C

a2-adenil siklaz

b-adenil siklaz üzerinden etki gösterir.

22)Nörepinefrinde a reseptör oranı fazlayken epinefrinde oranlar eşittir.

23)Nörepinefrin kalpte daha etkin,debiyi arttırır.

24)Epinefrin periferal vazokonstrüksiyon yapar.

25)b2 reseptörler vazodilatasyon yapar.

26)a reseptörler vazokonstrüksiyon yapar.

27)Feokromasitoma;adrenal medulladaki kromaffin hücrelerin tümörüdür.N

Kübra İrevil

2 Nisan 2021

bottom of page