top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 4

FİZYOLOJİ

5. PUBERTE VE MENAPOZ

PUBERTE VE MENAPOZ

 

1)Fetal overlerin fonksiyonel olması gerekmez.

2)Hipotalamik GnRH aktivitesi ilk kez arttığında kadınlarda ergenlik görülür.

3)GABA (inhibitör ntm.) puberteyi inhibe eder.

4)Pubertede yağ dokusu artıp, sebase artıp gözenekler tıkanınca akne oluşur.

5)Erkeklerde akne oluşumu testosteron etkisiyle oluşur.

6)Menapoz,menstrual siklusun kesilmesi durumudur. 50 yaş (45-55) civarında gerçekleşir.

7)Menapozda ovum biter,korpus luteum oluşmaz, FSH ve LH salgısı artar.

8) // tek östrojen kaynağı yağ doku.

9)// androjen sentezi adrenal kortekslerce gerçekleştirilir.

Kübra İrevil

30 Mart 2021

bottom of page