top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 4

FİZYOLOJİ

3. KADIN GENİTAL HORMONLARI FİZYOLOJİSİ

KADIN GENİTAL HORMONLARI FİZYOLOJİSİ

1)Ergenlik dönemi:puberte

İlk menstrual döngü:menarş

 

2)Her menstrual siklustakta bir ovum atılır.

 

3)Her menstrual siklus yaklaşık 28 gündür(20-45 gün).

 

4)Preovulatuar dönem-Ovulasyon(14.gün)-Postovulatuar dönem

 

5)Preovulatuar dönemde FSH salgısı daha baskın, ovulasyonla birlikte LH pik yapıyor.

 

6)Menstrual siklusun folikülogenez (folikül gelişimi) evresinde salgısı artan östrojen E2 (estradiol) formundadır.

 

7)Estradiol 13. günde pik yapıp ovulasyondan sonra düşer.

 

8)Vücut sıcaklığı ovulasyondan sonra yarım derece yükselir.

 

9)Ovum oluşturmak üzere seçilen folikül:dominant folikül

 

10)Ovulasyondan sonra korpus luteum oluşumunu sağlayan:LH salgısı

 

11)Overlerdeki değişikliklere göre ilk 14 güne,foliküler faz;ikinci döneme,luteal faz denir.

 

12)endometriumdaki // // ise menstruasyon fazı,proliferasyon faz,sekretuar faz şeklinde gelişir.

 

13)menstrual siklusun ilk yarısında FSH etkisiyle östrojen baskınken,ikinci yarısında LH etkisiyle endometriumu da implantasyona hazırlamak üzere protestonun baskındır.

 

14)GnRH-FSH,LH-Östrojen,Progesteron

 

15)Ovulasyon için LH şart.(ovulasyondan önce 6-10 kat artar.)

 

16)Ovulasyondan sonra geride kalan granüloza ve tek İnterna hücreleri lutein hücrelerine dönüşür.

Granüloza hücreleri;östrojen, progesteron ve inhibin(FSH ı inhibe eder) sentezler.

Teka // androstenedion ve testosteron gibi androjenleri sentezler.

 

17)Korpus luteuma etki ederek yaşamını uzatan:koryonik gonadotropin

 

18)Eğer fertilizasyon olmazsa korpus luteum oluşturan 12 gün sonra dejenere olur(korpus luteumun involusyonu).

 

Östrojenler

 

19)Çoğunlukla overlerden,az miktarda da adrenal korteksten salgılanır.

 

20)Gebelikte büyük miktarda plasentadan salgılanır.

 

21)3 tipi mevcut:

B-östradiol

Östron

Östriol

 

22)Östron çoğunlukla androjenlerin periferik dokularda dönüşümlerinden kaynaklanır.

 

23)Östriol özellikle KC de östradiol ve östronun oksidasyon ürünüdür, etkisi zayıflamıştır.

 

24)B-östrodiol östrojenik etkisi diğerlerine oranla çok çok yüksektir.

 

25)Östrojen etkisiyle;

Dış genital organlar büyür.

Vajina travma ve enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirilir.

Uterus boyutları 2-3 kat artar.

Osteoblastik aktiviteyi arttırır.

Epifiz planlarını erken kapatır.

 

 

Progestinler(progesteron)

 

26)Döngünün yalnız 2. yarısında korpus luteumdan salgılanır.

 

27)Uterusu implantasyona hazırlar.

 

28)Östrojen ve progesteronlar steroid yapıda .

 

29)Kanda proteinleri bağlı halde taşınırlar .

 

30)Büyük oranda idrarla atılırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kübra İrevil

30 Mart 2021

bottom of page