top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 4

FİZYOLOJİ

1. Endokrin Sistem Fizyolojisi

ENDOKRİN SİSTEM FİZYOLOJİSİ

1)  Otokrin etki:  Hormon salgılandığı hücreyi etkiler

2)  Parakrin etki:  Yakınında buluna hücreleri etkiler (melatonin,histamin,NO,endotelin,bombesin,prostoglandinler,tronboksanlar ve lökotrieler bu gruptandır)

3)  Lokal horm. 2ye ayrılır. Otokrin/parakrin

4)  Etki için kan ile yayılım olmayabilir: lokal horm.

5)  trofik(tropik) horm: ikinci bi end. Bezin salgılamasını etkiler ör: ACTH

6)  PREHORMON---->  PROHORMON----> AKTİF HORM.  (Aktifleşene kadar boyutu gittikçe küçülür)

7)  Steroid yapılı hormonlar: kolestrolden sentezlenir / sitopl.daki resp.e bağlanır.

8) prot. Yapılı horm etki süresi: genelde kısa

9) steroid yapılı horm etki süresi: uzun

10)  Triptofan türevi aa hormonları: seratonin melatonin

11)  Tirozin türevi aa horm.: katekolaminler, tiroid hormonları

12)  Katekolamiler(epinefrin,norepinefrin):sekonder haberci kullanırlar

13)  Nöral hücrelerde üretilen hormonlar:oksitosin,ADH

14) Bağ dokuda ür. Hormonlar: testosteron(leyding h.), östrojen(granüloza h.)

15)  Hidrofilik özell. Horm: hızlı etki kısa ömür

16) Hidrofobik özell. Horm: yavaş etki uzun ömür

17)  Sinerjik etki: iki veya daha fazla hormonun etki için birlikte çalışması.

18)  Permisif etki: bi hormonun diğer hormonun etkisini artırması

19)  Antagonist etki: iki hormonun birb zıt etkiye sahip olması.

20)  1 dk da hormondan arınan plazma miktarı (ml cinsi): klirens hızı

21)  reseptör h. zarında: prot. Peptit katekolamin hormonları

22)  reseptör sitoplazmada: steroid horm.

23)  reseptör nükleusta: tiroid horm.

24) cAMP ikinci haberci sist kullananlara örn:ACTH,kalsitonin,FSH,LH,TSH,sekretin,parathormon,glukagon..

25)  cGMP ikinci haberci sist kullananlar:NO,atrial natriüretikpeptit(ANP)

26)  ER de Ca salınımına neden olan fosfolipit: inositoltrifosfat (IP3)

27)  Sitoplazmada inaktif haldeki protein kinaz c nin aktif hale geçmesini sağlayan:diaçilgliserol(DAG)

28)  Kalmoudilin ikinci hab. Sist. Işlevlerinden biri: miyozin hafif zincir kinazı aktive eder.

29) Hormon yetmezliği: Tip 1 diyabet

30)  Hormon düzeyi ölçümünde kullanılan testler: RİA ve ELİSA

31)  İkinci haberci kullananlar: reseptörü hücre zarında olanlar

32)  Hormon konsant. Belirlemek için radyoaktif antijen kullanılan:RIA

İrem Kaymak

12 Mart 2021

bottom of page