top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

8. PANKREAS VE YAĞ DOKUSU HORMONLARI

PANKREAS VE YAĞ DOKUSU HORMONLARI

1)  Asiner hücreler : ekzokrin

Langerhans adacıkları : endokrin

2)  beta hücreleri : insülin

Alfa h. : glukagon

Delta h. : somatostatin

F h. : pankreatik polipeptid

3)  -statin : durdurmak anlamında

4)  alfa,beta,F hücrelerinin aktivitesini düşüren PARAKRİN hormon : somatostatin

5)  Endojen olarak salgılanan insülin ile dışardan alınanın ayırdında kullanılan polipeptid : C peptid *(dışarıdan insülin alımı yoksa c peptid mik. Insülin miktarına eşit olur.)

6)  İnsülin yapımında : pre-prohormon bir sinyal dizisi içerir.Amacı ER ye sentezlenen peptidin gönderilmesi. ER ye geldikten sonra sinyal dizisi ayrılır ve prohormon halini alır.

7)  prohormon sadece c peptid ve insülin içerir

8)  Ne zaman insülin üretilmez?  plazma glukozu 50 mg/dL altına düşünce

9)  max insülin yanıtı :  300mg/dL

10)  Pre diyabet aşamasında başvurulan ilaç : metformin

11)  İnsülin salgılanması bi faziktir ilki hızlı ikincisi yavaş fazdır

12)  İnsülin anabolik bir hormondur.

13)  İnsülin ana hedef dokuları : KC, iskelet kası, yağ dokusu

14)  GLUT4 : en çok kas ve yağ dokusunda(insülin bağımlı)

15) insülin direncinde ilk meydana gelecek şey : glukozun kas ve yağ dokusuna girememesi

16)  İNSÜLİN : iki zincir

GLUKAGON : tek zincir

SOMATOSTATİN : tek zincir

17)  Salgılanması arginin , alanin , gastrin ve kolesistokinin tarafından uyarılan hormon : glukagon

18)  Glukagon birincil hedef : KC ve yağ doku (kasta glikojen yıkımı glukagon tarafından yapılmaz çünkü kas glikozunun açlık durumunda kullanılmasını istemez.Glukagon reseptörü yoktur9

19)  Glukagon : cAMP üzerinden

20)  DNA ve RNA sentezi,büyüme : insülin ile hızlanır glukagon ile yavaşlar

21)  Somatostatin : inhibe edicidir

22)  Somatos. : pankreas,bağırsak hipotalamus,beyinin diğer hüc. Sentezlenir.

23)  Diabetes Mellitus üç temel belirti :

POLİÜRİ : idrar mik. Nda artış

POLİDİPSİA : susuzluk

POLİFAJİ : aşırı açlık

24)  Genetik temeli olan diyabet : TİP 1

25) TİP 1 diyabette T lenfositlerin hedefi : glutamat dekarboksilaz

26)  İnsanın en büyük endokrin dokusu : beyaz yağ dokusu

27)  Leptin yapısı : protein

28)  Leptin fonksiyonu : yemek sonrası doygun hissetmek

29)  Leptin sentezi : insülin , glukokortikoidler ve östrojen ile artar / beta adrenerjik agonistlerle azalır

30)  düşük leptin nöropeptid Y üretilmesine yol açar

31) nöropeptid Y : güçlü bir iştah artırıcı

32)  açlık durumunda MSH artar

33)  Ghrelin : mideden salgılanır

34)  Adiponektin : insülin duyarlılığı geliştirir

35)  Adiponektin zayıf,resitin daha kilolu bireylerde salgılanır

36)  Resitin = insüline direnç

İrem Kaymak

3 Nisan 2021

bottom of page