top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 4

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

Deri

·Derinin tabakaları: Epidermis, dermis, hipodermis (Bazı yerlerde hipodermis sayılmaz.)

·Epidermis köken alır: Ektoderm

·Epidermis altındaki damardan zengin bağ dokusu: Dermis

·Dermis altındaki gevşek bağ dokusu: Hipodermis

·Epidermal hücrelerin tabakaları: stratum germinatium, st. spinozum, st. granülozum, st. lusidum, st. korneum

·Tabakalar arasında bulunan hücre tipleri: melanositler, langerhans, merkel, keratinositler

·Bazal membranın hemen üzerindeki, oval çekirdekli tabaka: st. germinatium

·Kalın, birkaç katlı dikensi hücrenin oluşturduğu katman: Stratum spinozum

·El içi ve ayak tabanı dışında daha ince (hatta bulunmayabilir) tabaka: Stratum granülozum

·Stratum granülozumda:

✓nükleus, soluk ve belirsiz

✓sitoplazma, H&E ile bazik boyanan keratohyalin granülü dolu

·Yalnızca epidermisin kalın olduğu bölgelerde bulunan ince, saydam, desmozom bulunduran tabaka: St. Lusidum

·Desmozom bulundurmayan, ölü hücre tabakası: St. Korneum

·St. Korneumda keratin iplikler oluştuktan ve hücreler çekirdeklerini- organellerini kaybettikten sonra oluşan yapı: Boynuzsu hücre

·Dökülen hücrelerin katmanı: St. Disjunctum

·Keratinizasyonla ilgili vitamin: A

·Deri renginden sorumlu, melanin sentezler: Melanositler

·Sakral bölgedeki melanositlerin mavimsi renge neden olması: Mongolian lekeler

·Melanositlerin konumu: st. germinatium ile spinozum arası

·Melanin en iyi seçilir: DOPA reaksiyonu ile

·Melanin hücrelerinin granüllerini boşaltmaları: sitokrin sekresyon

·Melanin sentez adımları: TirozinDOPA Melanin

·Tirozini DOPA’ya çeviren: Tirozinaz (oksidatif enzim)

·Spinozum tabakasında bulunan, altın klorürle boyanan, immün sistemin önemli bir unsuru: Langerhans hücreleri

·Melanositlerin esas kökeni: Nöral krista

·Çubuk şekilli inklüzyonların bulunuşu ile karakterize: Langerhans hücreleri

·Getirici sinir liflerinin sonlanma bölgelerinde bulunur: Merkel hücresi-nörit kompleksi

·Epidermis-dermis arası diffüzyonu kolaylaştırıcı özellik: dermal papilla

·Dermisin tabakaları: st. papillare, st. retikülare

·Epidermisin hemen altında, gevşek düzensiz bağ dokusu: st. papillare

·3-4 sinir son ucu ve bunlarla ilişkili Schwann hücreleri tarafından oluşturulur: Meissner korpüskülü

·Dermisin papiller bölgesindeki küresel, kapsüllü sinir sonlanmaları: Krause cisimciği

·Hücreler az, fibril çok olan; düzensiz, sıkı bağ dokusu: stratum retikülare

·Retiküler dermiste önemli yapılar: Pacini, ruffini cisimciği

·Titreşim ve basınç algılar: Pacini

·Dermisin altında, yağ hücresi içeren, gevşek bağ doku tabakası: Hipodermis

·Altında yağ dokusu bulunmaz: Göz kapağı, skrotum, penis

Eda Öztürk

11 Haziran 2021

bottom of page