top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

Lipoprotein Metabolizması

1) Olgunlaşmamış şilomikron : Apo B-48

2) Olgunlaşmış şilomikron: Apo B-48 , C-II , E

3) Şilomikron kalıntısı: Apo B-48 , E

4) Lipoprotein lipaz enziminin bulunduğu yer: Kapillerin lüminal yüzeyi

5) Lipoprotein lipazı aktive eden apo: Apo C-II

6) Karaciğerde şilomikron kalıntılarını tanıyan reseptör: Apo E reseptörü

7) Pankreatik yetmezlikte veya yenidoğanda anne sütü sindiriminde önemli hale gelen enzim: Lingual ve gastrik lipaz

8) Emülsifikasyonun gerçekleştiği yer: Duodenum

9) Lipaz kolipaz oranı: 1:1

10) Pankreatik lipazın gliserolde etkilediği karbonlar: 1. ve 3.

11) İntestinal lipazın gliserolde etkilediği karbon: 2.

12) Yağların enterosit içinde tekrar sentezlendiği yer: ER

13) Şilomikronların kana verildiği yer: Torasik kanalàTula viel vene

14) Şilomikronların temel sentez yeri: İnce Bağırsak

15) KC’ den salınan VLDL’ nin içerdiği apo: Apo B-100

16) VLDL’ nin trigliseritleri HDL’ ye aktarırken HDL’ nin kolesterol esterlerini VLDL’ ye aktaran enzim: CETP (kolesterol ester transferaz protein)

17) CETP aktivitesi sonucu VLDL’ nin dönüştüğü yapı: IDL àLDL

18) LDL reseptör bağlama bölgesi: Apo B-100

19) KC’ de sentezlenip kanda nascent HDL’ye eklenen ve kolesterolün esterlenmesinden sorumlu enzim: LCAT

20) HDL’ de LCAT enzimini etkinleştiren protein: Apo A-I

21) Diskoidal HDK kolesterol esteri bakımından zenginleştikçe: HDL3àHDL2àHDL1

22) Zencilerde beyaz ırka göre 2 kat fazla konsantrasyonlarda bulunan lipoprotein: Lp(a)

23) Makrofajların köpük hücresine dönüşme nedeni: Bunlarda bulunan toplayıcı reseptörn artan kons ile baskılanmaması

24) Lipoproteinler az yoğundan çok yoğuna: ŞM-VLDL-LDL-HDL

25) LPler elektroforezde katottan anoda: ŞM-LDL-VLDL-HDL

26) LPler TAG miktarı çoktan aza: : ŞM-VLDL-LDL-HDL

27) LPler protein miktarı çoktan aza: HDL-LDL-VLDL-ŞM

28) LPler kolesterol miktarı çoktan aza: LDL-HDL-VLDL-ŞM

29) LPler fosfolipit miktarı çoktan aza: HDL-LDL-VLDL-ŞM

30) 4 santigrat derecede bekletilen plazmada kaymak tabakası görünümüne neden olabilecek lipoprotein: Şİlomikron

Işıl Zeynep Altaylı

11 Haziran 2021

bottom of page