top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

Kolesterol Metabolizması

1) Plak yerleşmesi nedeniyle damarın sertleşmesi: Ateroskleroz

2)Ateroskleroza neden olan mekanizmalar: lökosit adezyonu ve trombosit aktivasyonuna neden olan endotel hasarı, düz kas hücre göçü ve proliferasyonu (farklılaşması), aktive makrofajlarda lipid birikimi, Ekstraselüler yerleşimli lipid birikimi ve aterosklerotik plak gelişimi

3) İçinde yağların ve kolesterolün bulunduğu büyük dev makrofaj hücreleri: Köpük hücre

4)Kolesterol’ün De Novo sentezinin gerçekleştiği yer: Sitoplazma

5) Kolesterol sentezi için gerekli olan bütün karbonların kaynağı: Asetil-CoA

6) Kolesterol sentezi için gereken şeyler: NADPH, ATP ve O2

7) Başlıca (%90) kolesterolün üretildiği yerler: böbrek, adrenal korteks ve üreme organları

8) Regulasyon basamağı: HMG CoA’nın aktif isoprenoidlere dönüşümü

9) Kolesterol sentezindeki hız kısıtlayıcı enzim: HMG CoA Redüktaz (ana düzenleyici)

10) Delta-7-dehydrocholesterol reduktaz eksikliği: Smith-Lemli-Opitz (SLO) sendromu

11) HMG CoA redüktaza bağlanmak için HMG CoA ile yarışan ve kompetetif reversible inhibisyon yapan madde: HMG CoA nın yapısal anoloğu olan statin türevi ilaçlar

12) Kolesterol’ü karaciğer içine alan reseptör: LDL reseptörü

13) Safra asitlerinin biyosentezinde hız kısıtlayıcı enzim: 7a-hidroksilaz

14) Kolesterolun merkezi sinir sistemindeki görevi: sinir hücrelerinin miyelin kılıfının yapısına katılma

15) Kolesterolün yapısına katıldığı maddeler: D Vitamini, Steroid Hormonlar, Zarlar, Kolesteril Esterler, Safra asitleri ve biliyer serbest kolesterol

16) CoA'nın yağ asidini kolesterolün C3 hidroksil grubuna aktaran ER membran preteini: Açil-CoA:kolesterol açil transferaz (ACAT)

17) Fazla kolesterolün depo şekli: sitozolik lipid damlacıklarında kolesterol esterleri

18) Kolesterolün geri besleme inhibisyonu için gerekli olan endoplazmik retikulum (ER) zar proteinleri: Insig1 ve Insig2

19) Birincil safra asitleri: Kolik asit ve kenodeoksikolik asit

20) İkincil safra asitleri: Deoksikolik asit, Litokolik asit

21) Safraya çözünebilecekten daha fazla kolesterol girmesi sonucu kolesterol çökmesi: Taş oluşumu

22) Karaciğerin birincil ve ikincil safra asitlerini glisin ve taurin ile konjugasyonu sonucu dönüştürdüğü madde: Safra tuzları

Simge GÜNGÖR

29 Haziran 2021

bottom of page