top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 4

ANATOMİ

Eklemlere Giriş, Cranium ve Temporomandibular Eklem

·Kemikler arasındaki bağlantıyı sağlayan birleşme yeri, articulatio: Eklem

·Eklemlerin kökeni: Mezoderm

·Eklemler morfolojik olarak üçe ayrılır: Fibröz, kartilaginöz, sinovyal

·Fibröz eklem çeşitleri: sutura, syndesmosis, gomphosis

·Yalnızca kafa kemiklerinde var, hareket etmez: sutura

·Sutura çeşitleri:

✓Kemiklerin kenarı testere dişi gibi: sutura serrata

✓Tek taraflı kesilmiş: sutura squamosa

✓Kemikler yan yana: sutura plana

✓Çıkıntılı kemik, diğer kemikteki oyuk içinde: schindylesis

·Çok az hareket eder, tibia-fibula arasında ve radius-ulna arasında görülür: syndesmosis

·Alt ve üst çene kemikleri ile dişler arasında: Gomphosis

· Eklem yüzleri kıkırdakla örtülü, sınırlı hareketler yapabilen eklemler: Kartilaginöz

·Kartilaginöz çeşitleri:

✓Gelişimini tamamladıktan sonra kemikleşen, kosta ile sternum arasında bulunan, primer kartilaginöz eklem: synchondrosis

✓Kemikler arasında fibro-kartilaginöz yapı, sekonder kartilaginöz eklem: symphysis

·Vücutta en fazla bulunan, kemiklerin serbestçe hareket ettiği eklem: Sinovyal

·Sinovyal eklemin özellikleri: Eklem boşluğu, kapsülü, kıkırdağı, bağları, sıvısı

·Eklem boşluğu: Synovia ile dolu, hava bulunmadığı için negatif basınç oluşur (vakum gibi) bu da çıkıkları önler

·Eklem kapsülü: Eklem boşluğunun etrafını sarar, membrana fibrosa ve membrana synovialis katmanlarından oluşur

·Eklemi korur, periosta kaynaşarak devam eder, yer yer ligamentum capsularia kalınlaşması görülür: Membrana fibrosa

·Synoviayı üretir, bazen plica synovialis uzantıları verir: Membrana synovialis

·Eklem boşluğundaki sıvı: Synovia

·Sürtünmenin fazla olduğu eklem bölgesindeki su yastıkçıkları: Bursa synovialis

·Eklem kıkırdağı: Sinir ve damar yok, synovia’dan beslenir

·Orta kısmı ince, periferik kısmı kalın, temporomandibular eklemde: Discus

·Diz ekleminde, şekli yarımaya benzer: Meniscus

·Konkav eklem yüzlerini büyütür, kalça-omuz eklemlerinde görülür: Labrum

·Eklem bağları üçe ayrılır:

✓Eklem kapsülünün bazı bölmeleri kalınlaşırsa: lig. Capsularia

✓Kapsülün dış tarafında kalırsa: lig. Extracapsularia

✓Kapsülün iç tarafında kalırsa: lig. İntracapsularia

·Eklemlerde yapılan hareketler: Kayma, Açısal( Flexion, extension, abduction, adduction), Rotasyon( İç, dış), Sirkümdiksiyon (Birlikte yapılması)

·Eksenlerine göre eklemler: Çok eksenli, iki eksenli, tek eksenli, belli bir ekseni olmayan

·Eklem yüzeyine göre eklemler: cylindirica, sellaris, ellipsoidea, bicondylaris, spheroidea, plana

·Art. Cylindirica: İkiye ayrılır

✓Bir yüz makara şeklinde diğeri bunu içine alacak şekilde, menteşemsi, tek eksenli, humeroulnaris: Gynglymus

✓Bir yüz silindir diğeri osteofibröz halka şeklinde, tek eksenli, radio-ulnaris prox.: Trochoidea

·Eyer şeklinde, iki eksenli, carpo-metacarpalis pollicis: Art. Sellaris

·Oval konveks yüzeyin oval konkav yüzeyle eklemleşmesi, iki eksenli, art. radiocarpalis: Art. Ellipsoidea

·Bir yüz iki kondil şeklinde diğeri sığ çukur şeklinde, iki eksenli, art. genus: Art. Bicondylaris

·Eklem yüzleri karşılıklı düz, birbiri üzerinde kayar, carpal ve tarsal kemikler arasında, belli bir ekseni yok: Art. Plana

·Bir yüz küre diğeri bunu içine alacak şekilde çukur, çok eksenli, art. coxae ve art. humeri: Art. Spheroidea

·Frontal kemik ile paryetal arası: Sutura coronalis

·İki paryetal kemik arası: Sutura sagittalis

·Paryetal ile oksipital arası: Sutura lambdoidea

·Sutura koronalis ile sagittalisin kesişimi: Bregma noktası

·Sutura sagittalis ile lambdoideanın kesişimi: Lambda noktası

·2 frontal kemik birleşerek tek kemik olmazsa görülür: sutura frontalis

·Frontal ile paryetal kemik arası: Fonticulus anterior

·Paryetal ile oksipital kemik arası: Fonticulus posterior

·Temporal kemiğin fossa mandibularis ve tuberculum articulare’si ile mandibulanın proc. condylarisine ait caput mandibulae’sı arasında oluşan eklem: Art. Temporomandibularis

·Çene eklemi yapısı: Kayma hareketi yapan plana grubu, açma- kapama hareketi yapan gynglimus grubu

·Eklem hareketleri: Depression, elevation, protrusion, retraction

·Art. Temporomandibularis yapısında: Capsula articularis, discus articularis, lig. laterale, lig. mediale, lig. sphenomandibulare, lig. stylomandibulare

Eda Öztürk

11 Haziran 2021

bottom of page