top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 4

ANATOMİ

Viscerocranium

1) Orbitanın medial duvarında hem sağda hem solda bulunan Maxilla ile Ethmoid arasında kalan küçük bir kemik: os lacrimale.

2)Burun içindeki boşluk: cavitas nasii

3) Burun boşluğunu sağ ve sol olmak üzere 2 ye ayıran yapı: septum nasii

4) Septum nasii yi oluşturacak olan iki kemik: Ethmoid kemiğin lamina perpendicularis i(üst tarafta),alt ve arka tarafını oluşturacak olan kemik ise os vomer

5) Hem sağda hem solda 2 tane olan ve burun sırtını oluşturan kemik: Os Nasale

6) Elmacık kemiği, yanak çıkıntısını oluşturan kemik: Os zygomaticum

7) Kafa kemiklerinden hareketli olan tek kemik: Mandibula

8) Burun bölgesindeki açıklık: Apertura Piriformis

9) Palatum durum denilen sert damağı oluşturan kemikler: Maxilla ve Palatin kemik (Sert damağın dörtte üçünü maxilla, arkada kalan dörtte birini palatin kemik oluşturur.)

10) Concha Nasalis Inferior’un altında bulunan açıklık: Meatus Nasi Inferior

11) Göz yaşını Meatus Nasi Inferior akıtan kanal: Canalis (ductus) Nasolacrimalis (Normalde gözyaşı gözün içine akar ama aşırı salgılandığı zaman buraya akıtılır.)

12) Canalis (ductus)Nasolacrimalis’i oluşturan kemikler: Os lacrimale, Maksilla, Concha Nasalis Inferior

13) Hem Lacrimal kemikteki hem de Maxilla’daki sulcus yapılarının karşılıklı gelerek oluşturdukları yarık: Fossa Sacci Lacrimalis

14) Fossa Sacci Lacrimalis’e oturan ve içerisinde gözyaşı depolanan kese: Saccus Lacrimalis

15) Septum nasii nin arka ve alt duvarını oluşturan kemik: Vomer

16) Vomer’in üst tarafta, sphenaoidal kemikler eklem yapacak olan 2 tane kanat yapısı: Alae Vomeris

17) Alae Vomeris’in aralarında kalan boşluğa oturan yapı: Rostrum Sphenoidales

18) Zygomatic kemiğin yapısına katıldıkları: Orbita, Fossa temporalis, Fossa infratemporalis

19) Os palatinum’un yapısına katıldıkları: Sert damak, Burun, Orbita, Fossa pterygopalatina, Fossa pterygoidea, Fossa infratemporalis, Fissura orbitalis inferior

20) Maxilla, palatin kemik ve sphenoidal kemik arasında kalan boşluk: Fossa pterygopalatina

21) Fossa Pterygopalatine’de sinirlerin bir araya gelmesiyle oluşan gangliyon yapı: Gangliyo pterygopalatina

22) Maxillanın oluşumuna katıldığı yapılar: Fossa infratemporalis, Fossa pterygopalatine, Fissura orbitalis inferior, Fissura pterygomaxillaris

23) Fossa infratemporalis ile Fossa pterygopalatina arasında bağlantıyı sağlayan yarık: Fissura Pterygomaxillaris

24) Fissura Pterygomaxillaris’den geçern önemli arter: Artery Maxillaris

25) Burun boşluğunu sinus maxillarise bağlayan yapı: Hiatus maxillaris

26) Apertura priformisin alt ortasındaki çıkıntı: Spina nasalis anterior

27) Mandibula eklem yaptığı tek kemik: Temporal kemik

28) Maxilla’nın eklem yaptığı kemikler: mandibula hariç bütün viscerocranium kemikleri

29) Çenede gelişimsel olarak 2 kemikten oluşan ama sonra bu kemiklerin birleşip tek kemik halini aldığı birleştikleri yer: Symphysis mandibula

30) Diğer conchalardan farklı olarak başlı başına bir kemik yapı: Concha nasalis inferior

31) Choana yapısını ikiye bölen kemik: Vomer

32) Apertura piriformisi üstten sınırlayacak kemik: Os nasale

33) Processus zygomaticus ve processus temporalis birleşir ve oluşturur: Arcus zygomaticus

34) Lamina horizontalis’lerin sağdan ve soldan gelerek arkada oluşturdukları çıkıntı: Spina Nasalis Posterior

Simge GÜNGÖR

29 Haziran 2021

bottom of page