top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

MİKROBİYOLOJİ

 1. PBP lere bağlanarak peptidoglikan sentezini engelleyen beta-laktamlar: Penisilinler, Karbapenemler, Monobaktamlar
 2. D-alanin içeren peptitlerle komplex oluşturarak peptidoglikan sentezini durduran beta-laktam:Glikoprotein
 3. Metisilin dirençli Stafilokok Aureus tedavisinde tek seçenek olduğu için önemli: Glikopeptidler: Vankomisin, Teikoplanin
 4. Stafilokok Aureusun metisiline dirençli olmasının nedeni: Mec A geni
 5. Aktif transport ile hücreye girdiğinden anaerob bakterilede etkili olmayan: Aminoglikozitler
 6. Penisiline alerjisi olan kişilerde ve genellikle üst solunum yolu hast için kullanılan grup: Markrolidler
 7. Vankomisinin gram nrgatif duvarını geçememesi: İntrinsik(doğal) direnç
 8. 1. kuşak sefalosporinlerin menenjit mikrobunu etkisiz hale getirebilmesine rağmen kan beyin bariyerini geçememesi: Çevre direnci
 9. Biyokimyasal direnç mek:İlacın hedefe ulaşamaması, ilacı inative edici enzim üretimi,ilacın bağlandığı hedefin değiştirilmesi, yeni metabolik yol kullanımı
 10. Gram negatif bakteri duvarında porinlerin geçişi kısıtlaması: İlacın hedefine ulaşamaması
 11. Gram negatif bakteride beta-laktamazların penisilin direncine neden olması: İlacı inaktive edici enzim üretimi
 12. Özellikle rifampsin direncinde nokta mutasyon gelişimi sonucu: İlacın hücredeki hedefinde değişme
 13. Bakterinin folatı sentezlemek yerine hazır alması sulfanomidlere karşı direnç oluşturması: Yeni meatbolik yol kullanımı
 14. Direncin genetik mekanizmaları: Kromozomal, plazmit, tranzpozonlarla
 15. Multipl direnç gelişiminden sorumlu olanlar: Plazmitler ve transpozonlar
 16. En sık görülen beta-laktam direnç mekanizması: Gram negatiflerde bulunan bata-laktamazlar ile ilacın inaktivasyonu
 17. Gram negatifte beta laktamazların bulunduğu yer: Periplazmik aralık->İlacın inaktivasyonu yanında geçirgenliği de azaltmış oluyor
 18. Moleküler yapılarına göre beta laktamazlar iki grup: Merkezinde serin veya çinko bulunanlar
 19. Plazmitte taşınan, aktif bölgesinde bir serin bulunan, temel substratı penisilin olan beta laktamazlar:Sınıf A
 20. Aktif bölgelerinde çinko, metalloenzim,çoğu karbapenemaz aktiviteli beta-laktamaz: Sınıf B
 21. Aktif bölgesinde serin, sefalosporinaz niteliğinde, PBP'lere yapı olarak benzer, kromozomal AmpC geninde taşınan: Sınıf C
 22. Serin proteaz oksasilini hızla okside eder: Sınıf D
 23. 3. kuşak sefalosporinlere direnç gösteren GSB-LAktamazlar: Grup 2be
 24. GSB-laktamazlar B-laktamaz inhibitörlerine duyarlı ancak direnç gelişirse kullanılar inhibitör: Karbapenemler
 25. AmpC B-laktamazlar ,B-laktamaz inhibitörlerine dirençli, gereken: Karbopenemler
 26. Metallo-B-Laktamazlar B-laktamaz inhibitörlerinden etkilenmzken EDTA ile inaktive olurlar.
 27. Sadece gram pozitiflerde kullanılabilen, 50S ribozom alt ünitesi üzerinden benzer etki mekanizmasına sahip antibiyotik üçlüsü: Makrolid,Linkozamid, Streptogramin (MLS)
 28. En sık kullanılan MLSB direnç mek: Ribozomal hedef değiştirilmesi
 29. En sık kullanılan Tetrasiklin direnç mek: Aktif pompa sistemi ile protein sentezini durduran enzim
 30. Timetoprime kazanılmış direnç:: Plazmit kökenli dihidrofolat redüktaz enzimleri sonucu
 31. Sulfanomide direnç: Dihidroptreat sentaz enziminde kromozomal veya pilazmit kökenli değişikliğe bağlı yüksek düzeyde PABA üretimi
 32. Kinolon grubuna direnç: Plazmitten bağımsız kromozom kontrolünde hedef enzimde değişiklik oluşturarak, ilacın hücreye girişini azaltarak
 33. Kloramfenikole direnç: Kloramfenikol modifiye eden enzimlerle dışmembran geçirgenliğinin azalması

Işıl Zeynep Altaylı

18 Nisan 2021

bottom of page