top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

MİKROBİYOLOJİ

PARAZİTOLOJİYE GİRİŞ

 1. Mutualizm: mutlu + mutlu
 2. Kommensalizm: mutlu + razı
 3. Parazitlik (asalaklık): mutlu + razı
 4. Endoparazitlerin insan vücudu içinde çoğalması: Enfeksiyon
 5. Ektoparazitlerin insan vücudunda kalıcı veya geçici yerleşmesi: Enfestasyon
 6. Konağın vücudunda bulunan parazitle tekrar enfekte olması: Süperenfeksiyon
 7. Yaşam döngüsünü tek canlıda tamamlayan parazit: Monoksen parazit
 8. Yaşam döngüsünü birden fazla konakta tamamlayan parazit: Heteroksen parazit
 9. Canlı içinde yaşamını sürdüren parazit: Endoparazit
 10. Canlı üzerinde yaşamını sürdüren parazit: Ektoparazit
 11. Parazitin erişkin ve eşeyli üreyen döneminin barındığı konak: Son( kesin)konak
 12. Parazitin neslinin doğada devamını sağlayan konak: Rezervuar konak
 13. Bir parazitin larva şeklini olduğu gibi vücudunda barındıran konak: Paratenik konak
 14. Parazitli omurgalıdan sağlam omurgalıya hastalık etkenini taşıyan canlı: Vektör
 15. PROTOZOA: Tek hücreli, mikroskobik
 16. METAZOA (helmintler) : Çok hücreli, makroskobik
 17. STRAMENOPILA: Tek hücreli, mikroskobik
 18. ARTHROPODA : çok hücreli makroskobik
 19. Tıbbi öneme sahip 7 protozoa: Metamonada, Parabasala, Percolozoa, Euglenozoa, Amebozoa, Sporozoa, Ciliophora
 20. Protozoa olmayıp protozoa içinde değerlendirilen mo: Stramenopila ve Mikrospora(fungi)
 21. Kamçı benzeri flagellalı protozoalar (FLAGELLATA): Metamonada, Parabasala , Percolozoa, Euglenozoa
 22. Ektoplazma kaynaklı yalancı ayaklı, fagositik protozoa (SACRODINA): Amebozoa
 23. Sporla eşeyli üreyen, Apical complex ile konak hücreye tutunup yerleşmeyi sağlayan maddeler üreten protozoa (APICOMPLEXA/ COCCOIDEA): Sporozoa
 24. Silli, bazıları çok çekirdekli, tek insan paraziti ‘Balantidium Coli ‘ olan protozoa: Ciliophora
 25. Önceden bitki benzeri chromista iken sonradan ara bir domeyn olarak kabul edilmiş: Stramenopila
 26. Protozoadan çıkarılıp mantar sınıfına girmiş, enfektif plazmayı konağa enjekte ediyor: Microspora
 27. Sitoplazmik yapıları yaklaşık aynı 3 Ökarytik hücre: Alg-Fungi-Protozoa
 28. Protozoa flagellası: 9+2 çift
 29. Protozoa solunum: Çoğu fakültatif anaerob
 30. Protozoada beslenme: Heterotrof
 31. Amipte besin alımı: Pinositoz , fagositoz
 32. Kirpikli (silli)ve kamçılılarda besin alımı: Peristom/sitostomda
 33. Mikrosporidya v.b.’de besin alımı: Difuzyonla
 34. Protozoada çerve şartlarına uyum ve direnç: Kist oluşumu (Bakterideki endospor)
 35. Kist oluşumu bazılarının hayat çevriminin parçası bazıları savunma için yapıyor.
 36. Protozanın metabolik olarak aktif ve çoğalan formu: Trofozoit (Bakteride vejetatif form)
 37. METAZOA sistemler: Hepsinde ilkel sinir ve boşaltım sistemi, bazılarında sindirim sistemi, hiçbirinde dolaşım sistemi
 38. Metazoa solunum: fakültatif anaerob
 39. Metazoa beslenme: bazılarında boru sistemi bazılarında kör barsak, KH hızla metabolize edilir, glikojen kons fazla
 40. Metazoa üreme:yumurtlar , larva değişime uğrar
 41. METAZOA iki grubu: Nematodlar (yuvarlak solucan) ve Plathyhelmintler( yassı solucan)
 42. Yassı solucan iki grubu: Trematodlar ve Cestodlar
 43. Nematod: Tüp yapılı sindirim sistemi,erkek dişi ayrı, erkek dişiden kısa, gastrointestinal sistemi enfekte edeni kan ve dokuları enfekte edeni var.
 44. Cestod: Konağa yapışan vantuzlar(scolex) veya çengeller(silahlı şerit), segmentli gövde, her segment kendi içinde hermafrodit, sindirim sistemi yok, boyun segmentlerinden (proglottidler) yeni segmentler oluşur, son segment yumurtaler içerir,bir veya iki konaklı
 45. Trematod: Ucu kör sindirim sistemi, boşaltım ağızdan kusma ve difüzyon ile, çoğu hermafrodit ve iki ara konaklı
 46. ARTHROPODLAR: Segmentli vücut yapısı, çifter bağlı eklentiler, iyi gelişmiş sinir sistemi, eşeyli üreme, sert kitinden dış iskelet
 47. ARTHROPOD solunum: Suda yaşayanda solungaç karada yaşayanda tübüler vücut yapıları ile

Koyu renkler çıkmış

Işıl Zeynep Altaylı

18 Nisan 2021

bottom of page