top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

İnsan Doğumu Defektleri

 1. Gelişim anomalilerinin gerekçesini ve mekanizmasını inceleyen bilim dalı: Seratoloji
 2. Oluş sebeplerine göre ( Konjenital Anomali):

-Genetik Faktörler Kromozom Anomalileri,Mutasyonlar

-Çevresel Faktörler Teratojenler, Maternal(annenin hastalık durumu) ve Mekanik Faktörler

-Bilinmeyen Faktörler

-Multifaktöriyel Sebepler

 1. Fazla- az amniyon sıvısı, annede doğumsal kalça çıkığı, annede postür bozuklukları: Mekanik faktörler
 2. Anöploidi: n in katlarında DNA içeriği
 3. Mozaisizm: 2 veya daha fazla genetik içerik
 4. 21. Kromozomdan 3 tane: Down sendromu
 5. 18. kromozomdan 3 tane: Edward sendromu
 6. 13. kromozomdan 3 tane: Patau sendromu
 7. 45 X0: Turner sendromu
 8. 47 XXY: Klinifelter sendromu
 9. Teratojenlere: ne zaman, ne dozda, ne şartta (direnç), ne kadar maruz kaldığı ve
 10. genetik şartlar önemli
 11. Teratojenler: İlaçlar, Kimyasal Faktörler, Enfeksiyonlar, İyonize Radyasyon
 12. Toksoplazmanın bulaş yolu: Kediler

Buse Nur Filiz

16 Nisan 2021

bottom of page