top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

Organogenez 4.-8. hafta, Plasenta ve Fetal Membranlar

 1. Ya hep ya hiç kuralı: ilk 2 hafta
 2. 4-8. haftalar arası dönem:Organogenez
 3. Teratojenlere en duyarlı olunan hafta: 5
 4. Notokord kökeni: Epiblast
 5. Primitif çizgi kalıntısından oluşan tümör: Teratom
 6. Notokord dokusunun artığından gelişen tümör: Kordoma
 7. Notokordun erişikinde oluşturduğu yapı: Nükleus pulpozus
 8. Nöral tüp Kapanma: Kraniel ve Kaudal kutuplara doğru eş zamanlı (4.haftada tamamlanır.)
 9. Nöral tüp oluşumu somitogenezden daha önce oluşumunu tamamlar
 10. Ön/orta/arka beyin: prosencephalon/mesencephalon/rhombencaphalon
 11. Nöral katlnatıların birbirine yaklaşmasıyla göç edip mezenkimal karaket kazanan nöroektodermal hücre: nöral krest
 12. Segmentasyonun sebebi: sinirlerin hem korunması hem de segmentler arasındaki boşluklardan sinirlerin perifere ulaşması ve algılanan uyarının sadece ilgili somite iletilmesi
 13. Paraksiyel mezodermin farklanması: Somit oluşumu
 14. Somitlerin medial duvarından farklılaşma: Sklerotom(aksiyal iskelet)
 15. Somitlerin lateral duvarından farklılaşma: dermatom(dermis), miyotom(kas)
 16. Epidermis ve nöral sistemin kökeni: Ektoderm
 17. Farklanma için önemli önemli olan sinyalizasyon: Notokord sinyalizasyonu
 18. Ara mezodermden gelişen yapı: Ürogenital sistem
 19. Koryon: sinsityotrofoblast-sitotrofoblast-ekstraembriyonik somatik mezoderm
 20. Plasenta (4.hafta): Sinsityotrofoblast, Sitotrofoblast, Mezenkim doku, Fetal kapillerlerin endoteli
 21. Plasenta (4.ay): Sinsityotrofoblast,Fetal kapillerlerin endoteli
 22. Mezenkim dokunun kökeni: Mezoderm
 23. Visceral Serosa nın kökeni: Splanchnic Mezoderm
 24. Parietal Serosa nın kökeni: Somatik Mezoderm
 25. Nöral tüpün kapandığı 28.gün civarında yaklaşık 4 mm yüksekliğimizin ismi: Taç Kuyruk
 26. Vücut ön duvarının kapanması, göbek kordonunun gözükmesi: 4.hafta sonu
 27. Gebeliği kadın hastalıkları ve doğum uzmanları 40 hafta, Embriyoloji uzmanları ise 38 hafta kabul eder.
 28. Geciken doğumu uyarmak için: Oksitosin
 29. 8. Haftadan doğuma kadar olan bölüm: Fetal Periyot
 30. Fetal periyotta organ taslakları: fonksiyon kazanır
 31. Major Morfolojik abnormalitelere hassas olunan dönem: Embriyonik Dönem
 32. Fonksiyonel abnormalitelere hassas olunan dönem: Fetal dönem
 33. Desidua bazalis(maternal)+villöz koryon(fetal)= Plasenta
 34. Endometrial kavitenin kalan tüm yüzünü kaplayan desidua: Parietal Desidua (dış yaprak)
 35. Düz koryonun üstünü örten bölüm :Desidua Kapsülaris
 36. Desidual Bazalisin bazı uzantıları: Plasental septumlar
 37. 2 septum arasında kalan ve villus ağacı barındıran bölüme: Kotiledon(plasentada 15-20 adet)
 38. Plasental damar ağı: 2 Arter(kirli kan), 1 Ven(temiz kan)
 39. Plasentadan üretilen hormonlar: Progesteron, E2(östriol), HCG, Somatomammotropin(PL)
 40. Yolk kesesinin uzantısı: Allantoyis
 41. Kardiyovasküler sistemin kökeni:Splanchmezoderm,. Neural Crest hücreleri, Paraxial ve lateral mezoderm
 42. Yolk sac ın endoderm kökeni: hipoblast

Buse Nur Filiz

16 Nisan 2021

bottom of page