top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

İnsan Gelişimi Üçüncü Hafta

İnsan Gelişiminde Üçüncü Hafta

1) Üçüncü haftanın başlaması ile girilen dönem: Embriyonik Dönem

2) İki tabakalı embriyonik diskin (Bilaminer disk), üç tabakalı embriyonik diske (Trilaminer disk) dönüşmesine verilen isim: Gastrulasyon

3) Gastrulasyon başlangıcı: Primitif Çizginin Oluşması

4) Her üç germ tabakasının da köken aldığı hücre topluluğu: Epiblast

5) Üçüncü haftanın başında, embriyonik diskin dorsal yüzünde, orta çizginin kaudalinde kalın, şişkin gittikçe uzayan çizgi: Primitif Çizgi

6) Epiblast hücrelerinin proliferasyonu ve embriyonik diskin orta (median) bölgesine göçü ile oluşan çizgi: Primitif Çizgi

7) Primitif çizginin Kranial ucunda yoğun proliferasyon sonucunda oluşan yapı: Primitif Düğüm (Hensen düğümü)

8) Embriyonun kraniokaudal (baş kuyruk) ve sağ-sol akslarını tespit etmemizi sağlayan olay: Primitif çizginin oluşumu

9) Epiblast hücreleri primitif çizgiye ulaştıklarında şekil değiştirip, bu tabakanın altına göç ederek primitif çizgi üzerinde oluşturdukları yarık: Primitif Yarık

10) Primitif düğüm üzerindeki hücrelerin bu tabakanın altına göç etmesiyle oluşan çukur: Primitif Çukur

11) Primitif düğümden epiblast hücrelerinin göçü ile oluşan yapı: Notokord

12) Nöral tüp oluşumunu uyaran yapı: Notokord

13) Kraniyal yapıların gelişimini kontrol etmek için bir sinyal merkezi olarak hizmet eden yapı: Prekordal Plak

14) Notokord üzerinde kalınlaşan ektoderm hücrelerinden meydana gelen yapı: Nöral Plak

15) Nöral plağın merkezi eksen boyunca invajine olarak oluşturduğu yapı: Nöral Oluk

16) Üçüncü haftanın sonunda nöral kıvrımların birleşip oluşturduğu yapı: Nöral Tüp

17) Paraksiyal mezodermin farklılaşarak oluşturduğu kübik cisim çiftleri: Somit

18) Embriyonun primitif eksenini belirleyen yapı: Notokord

19) İkincil villiyi oluşturan yapılar dıştan içe: Sinsityotrofoblast, Sitotrofoblast, Mezenkimal Çekirdek

20) Üçüncül villiyi oluşturan yapılar: Fetal kapiller, Bağ doku, Sinsityotrofoblast, Sitotrofoblast,Extraembriyonik mesoderm

21) Üçüncü haftanın olayları: Trilaminar embriyo oluşumu ,Notokord oluşumu, Nörülasyon( 3. haftada başlar fakat 3. haftada bitmez.), Mesoderm oluşumu ve gelişimi, İntraembriyonik sölem oluşumu, Plasenta oluşumunun başlaması( üçüncül villi), Embriyonun kıvrılması,Kardiyovasküler sistem gelişimi.

22) Mezenkim hücrelerinden kan damarları oluşumu: Vaskülogenez(16.gün)

23) Oluşan kan damarlarının dallanması: Anjiyogenez

24) Düzenleyici merkez: Notokord

Simge GÜNGÖR

11 Nisan 2021

bottom of page