top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

Fertilizasyon

Fertilizasyon

1) Ejakulasyon sonrası kadın genital sisteminde; seminal proteinler ve glikoprotein kılıfın spermin acrosomal yüzeyinden uzaklaştırılması, spermin olgunlaşması: Kapasitasyon

2) Hyaluronidaz ve akrozin gibi fertilizasyonu kolaylaştırıcı akrozomal enzimlerin sperm dışına salınması olayı: Akrozom Reaksiyonu

3) Spermin oosit sitoplazmasının içine giren kısımları: Spermin baş ve kuyruk kısmı (Kuyruk kısmı içeri girdikten sonra dejenere olur.)

4) Spermin oosit sitoplazmasının içine giremeyen kısımları: Spermin plazma membranı

5) Oosit sitoplazmasının içinde spermin nukleusu genişleyip oluşturduğu yapı: erkek pronukleusu

6) Ovumun çekirdeğinin adı: dişi pronukleus

7) Kapasitasyon tamamlanmadan gerçekleşmeyen olay: Akrozom reaksiyonu

8) Fertilizasyonun gerçekleştiği yer: tuba uterinanın en uzun ve en geniş kısmı olan ampulla

9) Kortikal granüllerden salınan enzimler sayesinde hiçbir spermin zona pellusidaya bağlanamaması basitçe, zona pellusida sperm bağlama kapasitesini kaybetmesi: Zona Reaksiyonu (Zona Sertleşmesi)

10) Fertilizasyonun önemli sonuçları: Bireyler (türler) arası varyasyon, Embriyonun kromozomal cinsiyetinin belirlenmesi, Diploid kromozom sayısının yeniden oluşması, Zigotta yarıklanmanın başlaması

11) Fertilizasyonun evreleri sırasıyla: Spermlerin Corona Radiata'dan geçişi, Spermlerin Zona Pellucida'ya penetrasyonu(Sonrasında Zona Reaksiyonu gerçekleşir.), Oosit ve sperm hücre zarının füzyonu, İkincil oositin ikinci mayoz bölünmeyi tamamlaması( Ovumun nükleusu Dişi Pronükleus adını alır.), Erkek pronüklues oluşumu, Pronükleus zarları yıkımı.

Simge GÜNGÖR

11 Nisan 2021

bottom of page