top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

Embriyoloji‘ye Giriş

1) Embriyoloji’nin ilgilendiği alan: prenatal gelişim

2) Organogenez’in gerçekleştiği evre: Embriyonik Evre

3) Organların işlevsel hale geldiği evre: Fetal Evre

4) İnsan yaşamının başladığı yapı: zigot

5) 3 yapraklı embriyonik diskin oluştuğu evre: Gastrulasyon

6) Gastrulanın içerdiği germ yaprakları: Endoderm ,Mesoderm, Ektoderm.

7) Embriyoda işlevsel hale gelen ilk organ: kalp

8) Embriyoda oluşmaya başlayan ilk sistem: Merkezi Sinir Sistemi

Gametogenez

1) Gametogenez’in kadın ve erkelerde farklı olmasının nedeni: Gamet oluşumunun farklı zamanlarda olması ve farklı basamaklardan oluşması

2) Vücuttaki tüm hücrelere dönüşebilecek potansiyele sahip: Totipotent

3) Erkek germ hücrelerinden Spermatogonia’nın Spermatozo’ya dönüşümüne kadar gerçekleşen olgunlaşma olayı: Spermatogenez

4) Erkek germ hücrelerinin bulunduğu yer: seminifer tübülleri

5) Testislerdeki leydig hücreleri tarafından salgılanan esas androjen: Testesteron

6) Spermatidlerin olgun spermlere dönüşmesi: Spermiyogenez

7) Spermiyogenez sırasında dört önemli organel: çekirdek, golgi komleksi, sentriyol, mitokondria

8) Seminifer tübüllerde bulunan en büyük hücre: Primer spermatosit

9) Spermlerin işlevsel olgunluğa ulaştığı ve depolandığı yer: Epididimis

10) Fertilizasyon sırasında spermin oosite penetrasyonunu kolaylaştıran enzim: Akrozomal enzim

11) Kadın üreme sisteminin ana organları: ovaryum ve uterus

12) Kadınlarda hem birincil hem de ikincil eşey özelliklerinin gelişimini sağlayan hormon: östrojen

13) Hamileliğin devamlılığını sağlayan hormon: progesteron

14) Ovaryumda ergenliğe kadar bulunan follikül: Primordiyal Follikül

15) Ovaryumda follikül gelişiminin erken evrelerini uyaran hormon: FSH

16) Ovulasyon için gerekli olay: LH piki

17)Döllenme gerçekleşirse Korpus Luteum’dan salgılanmaya başlayan hormon: progesteron

18) Ovulasyonda yer alan follikül, olgun follikül: Graff follikül

19) Fertilizasyon gerçekleşmezse Korpus Luteum’un dönüştüğü doku: Korpus Albikan

20) Uterusun tabakaları dıştan içe: perimetriyum, miyometriyum, endometrium

21) Endometriumun işlevsel tabakaları olan ve menstruasyon sırasında veya doğum sonrasında vücuttan atılan tabakalar: Kompakt ve Spongiyoz tabakalar

22) Menstruel siklusta kanamaya neden olan olay: östrojen ve progesteron seviyesinin azalması

Simge GÜNGÖR

12 Mart 2021

bottom of page