top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

PLAZMA PROTEİNLERİ ve PROTEİN ELEKTROFOREZİ

1)Protein elektroforezi: Albümin ve kanda mevcut globülin tiplerini belirlemek için yapılır.

2) Prensip: Serum proteinleri, negatif yüklü olup net yüküne ve molekül ağırlığına bağlı olarak belli bir

hızda katottan anoda doğru hareket eder.

3)elektrik alanda maksimum hareketli olan: Albumin.

4)Elektrik alanda min hareketliliği olan: Gama globülinler.

5)Albumin: En önemli plazma proteinidir. Osmotik basıncın %75-80’inden sorumludur.

6) Retinol Bağlayıcı Protein: Retinolün transportundan sorumludur.

7) Transferrin: Demirin transportundan sorumludur.

8) α1 –Antitripsin: Eksikliğinde amfizem görülür.

9) α2 –Makroglobulin: Molekül ağırlığı en büyük plazma proteinidir. Nefrotik sendromda artar.

10)Seruloplazmin: Bakırın transportunu sağlar.

11) Haptoglobulin: Hemolizde düzeyi azalır.

12) Hemopeksin: Düşük olması hemolitik anemi göstergesidir.

13)Negatif akut faz reaktanlar: Prealbumin, albümin, RBP, transferrin.

14)Negatif akut faz proteinleri: Enflamasyon durumunda azalan plazma proteinleri.

15)Pozitif akut faz proteinleri: Enflamasyon durumunda artan plazma proteinleri.

16) Albümin Eksikliği: Hipoalbünemi.

17)Transferrin : Demir eksikliğinde artar.

18)Akut inflamatuar yanıt: Stres, inflamasyon, enfeksiyon,,yaralanma veya cerrahi travma nedeniyle erken oluşan yanıttır. α1 ve α2 globulinler ↑

19)Kronik inflamatuar yanıt: Geç cevap kronik enfeksiyon ile ilişkilidir. α1 ve α2 globulinler ↑ , γ globulinler ↑↑

20)Siroz: IgA γ -fraksiyonu ↑

21)Siroza özgü durum: Beta gama köprüleşmesi.

22)Monoklonal gamapatilerde en çok artışı gözlenen :immünglobülin G’dir.

23)Plazmada bulunan proteinlerin neredeyse tamamı karaciğerde sentezlenir. Gama globülinler istisna olarak lenfoid dokuda sentezlenirler.

24)Elektroforez: Bir elektrik alanda yüklü parçacıkların hareketine dayalı bir ayrım tekniğidir.

25)Poliakrilamid jeller: Protein moleküllerini şekil, boyut ve yüklerine göre ayırmak için kullanılır.

26) Sodyum dodesil sülfat (SDS): Proteinlere doğrusal yapı kazandırılır.

KÜBRA TAŞKIN

19 Nisan 2021

bottom of page