top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOFİZİK

HÜCRE ZARINDA MOLEKÜLER ETKİLEŞİMLER

1)Nöron içinde ve nöronlar arasında bilgi iki yolla iletilir: Elektriksel sinyaller ve kimyasal sinyaller.

2)Elektriksel sinyal oluşabilmesi için öncesinde mutlaka olması gereken değişiklik: Kimyasal değişiklik.

3)İstirahat membran potansiyeli: Hücrenin herhangi bir uyarılmaya tabii olmadığı durumu ifade eder.

4)Membran potansiyeli: Hücre artık uyarılmıştır, hücrenin içine bazı iyonlar gelmiş veya hücrenin içerisinden bazı iyonlar ayrılmış sahip oldupu denge durumu bozulmuş hali.

5Elektriksel sinyallerin oluşturulması açısından iyon kanalları fonksiyonel olark 2’ye ayrılır: Kapalı kanallar ve dinlenim (istirahat)kanalları.

6)Membran potansiyelinin daha az negatif duruma gitmesi: Depolarizasyon.

7)Membran potansiyelinin daha negatif duruma gitmesi: Hiperpolarizasyon.

8)Membran üzerinde iyon kanallarının açılmasına neden olmayan membran potansiyeli değişiklikleri: Elektrotonik potansiyeller (membranın pasif cevapları)

9)Membranda değişkenlik meydana getiren cevap: Aksiyon potansiyeli.

10)Vm’de hiperpolarizasyon yönündeki değişiklikler ve küçük polarizasyonlar: Genelde membranın pasif cevabı olarak nitelendirilir.

11)Denge noktasında kimyasal itici güç elektriksel itice güce eşit olur.

12)Kimyasal itici güç: İyonun hareket yönünü temsil ediyor.

13)Elektriksel itici güç: +’dan –‘ye doğrudur.

14)Elektriksel itici gücün, kimyasal itice güce eşit olduğu hal: İstirahat membran potansiyeli.

15)hücre membranın K geçirgenliği Na’dan daha yüksek.

16)İyon akımı : (elektriksel itici güç + kimyasal itici güç) x membran geçirgenliği.

17)Na-K pompası : ATP harcar ve her siklusta 3 Na dışarı çıkarır, 2 K içeri sokar.

18)Na-K pompası: Elektrojenik pompadır, çalıştığı zaman membran potansiyelini değiştirici etkiye sahip.

19)Herhangi bir X iyonu için denge potansiyali: Nerst denklemi ile hesaplanır.

KÜBRA TAŞKIN

17 Nisan 2021

bottom of page