top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

ANATOMİ

ÜST EKSTREMİTE KEMİKLERİ

1)Üst ekstremite ile gövde arasında bağlantıyı sağlayan kemikler: Clavicula ve Scapula.

2)Üst ekstremitenin serbest hareket eden kemikleri: Brachium dediğimiz kol kemiği, antebrachium dediğimiz ön kol kemikleri, manus dediğimiz el kemikleridir.

3)Scapula’nın ön yüzünün çukurluğu: Fossa scapularis.

4)Scapula’nın arka yüzündeki dikensi çıkıntı: Spina scapula.

5)Spina scapula’nın sonlandığı bölge: Acromion(omuz çıkıntısını oluşturan yapı).

6)Scapula’nın, margo superior’undaki çentik şeklindeki yapı: Incisura scapula.

7)Scapula’nın, margo superior’unun lateral bölgesindeki kuş gagası şeklideki yapı: Processus Coracoideus.

8)Scapula’ya lateral bölgeden bakıldığında kol kemiği ile eklem yapacak olan oval şeklindeki yapı: Cavitas glenoidalis.

9)Clavicula’nın daha oval olan ucu: Extremitas sternalis.

10)Clavicula’nın daha yassı olan ucu: Extremitas acromialis.

11)Fetüste ilk kemikleşmeye başlayan kemik: Clavicula.

12)Kemikleşmesi en son tamamlanan kemik: Clavicula.

13)İntramembranöz kemikleşme gösteren uzun kemik: Clavicula.

14)Üst ekstremitenin en uzun ve en kalın kemiği: Humerus.

15)Humerus’un proximalinde bulunan yapılar: Caput humeri, collum anatomicum, tuberculum majus, tuberculum minör, sulcus ıntertubercularis, collum chirurgicum.

16)Humerus’un baş kısmı: Caput humeri.

17)Caput humeri’nin eklem yapacağı yapı: Scapula’nın cavitas glenoidalis’i.

18)Humerus kırıklarının en fazla görüldüğü cerrahi boyun anlamına gelen yapı: Collum chirurgicum.

19)Humerus’un arka tarafında başlayıp ön tarafına doğru ilerleyen oluk şeklindeki yapı: Sulcus nervi radialis.

20)Sulcus nervi radialis’in içinden gelen sinir: Nervus radialis.

21)Humerus’un corpus kırıklarında zedelenen sinir: Nervus radialis.

22)Humerus’un distalinde yer alan yapılar: Troche humeri, capitulum humeri, fossa coronoidea, fossa radialis, fossa olecrani, epicondylus lateralis, epicondylus medialis, sulcus nervi ulnaris.

23)Humerus’un distal kısmında ulna ile eklem yapan yapı: Troche humeri.

24) Humerus’un distal kısmında Radius ile eklem yapan yapı: Capitulum humeri.

25)epicondylus medialis’in altında bulunan yapı: Sulcus nervi ulnaris.

26)Humerus’un distalinin posterior yüzeyinde bulunan büyük çukurluk: Fossa olecrani.

27)Collum chirurgicum kırıklarında hasar gören sinir: Nervus axillaris.

28)Humerus gövde kırıklarında hasar gören sinir: Nervus radialis.

29)Medial epikondil kırıklarında hasar gören sinir: Nervus ulnaris.

30)Kondil/suprakondil kırıklarında hasar gören sinir: Nervus madianus.

31)Dirseğimizi çarptığımızda hissettiğimiz uyuşukluğun sebebi olan sinir: Nervus ulnaris.

32)Ön kol kemiklerinden anatomik duruşta daha lateralde olan kemik: Radius.

33)Ön kol kemiklerinden anatomik duruşta daha medialde olan kemik: Ulna.

34)Radius’un proximalinde bulunan yapılar: Carpus radii, collum radii, fovea articularis, circumferentia articularis, tuberositas radii.

35)Fovea articularis’in eklem yaptığı yapı: Humerus’daki capitulum humeri.

36)Radius’un distalinde bulunan yapılar: Tuberculum dorsale, proc. styloideus radi, ıncisura ulnaris.

37)Radius’un distal kısmının medialinde ulan ile eklem yapacak olan çentik şeklindeki yapı: Incisura ulnaris.

38)Ulna’nın proximalinde bulunan yapılar: Olecranon, ıncisura trochlearis, proc. Coronoideus, ıncisura radialis, tuberositas ulnae.

39)Ulna’nın proximal kısmının arka tarafındaki çıkıntı: Olecranon.

40)Olecranon’un eklem yaptığı yapı: Humerus’daki fossa olecrani.

41)Incisura trochlearis’in eklem yaptığı yapı: Humerus’daki trochlea humeri.

42)Ulna’nın disatlinde bulunan yapılar: Caput ulna, circumferentia articularis, proc. Styleideus ulnae.

43)El bileği eklemine daha çok katılan kemik: Radius.

44)Dirsek eklemine daha çok katılan kemik: Ulna.

45)Radius ve ulna’nın birbirine bakan kenar yapıları: Margo interosseus.

46)Radius ve ulna’nın birbirlerine bakan kenar yapıları arasında uzanan ligament yapısı: Membrana interossea anteprachii.

KÜBRA TAŞKIN

12 Nisan 2021

bottom of page