top of page

SPOT SEÇ ve DÜZENLE

SPOTU DÜZENLE

DÖNEM 1

12 Mart 2021

KOMİTE 2

BİYOKİMYA

DÖNEM 1

16 Nisan 2021

KOMİTE 3

ANATOMİ

Alt Ekstremite Kemikleri

DÖNEM 1

12 Mart 2021

KOMİTE 3

ANATOMİ

DÖNEM 1

12 Nisan 2021

KOMİTE 3

ANATOMİ

ÜST EKSTREMİTE KEMİKLERİ

DÖNEM 1

15 Nisan 2021

KOMİTE 3

ANATOMİ

Columna vertebralis ve thorax kemikleri

DÖNEM 1

16 Nisan 2021

KOMİTE 3

BİYOFİZİK

Pasif Zar Modeli ve Kablo Teorisi

DÖNEM 1

17 Nisan 2021

KOMİTE 3

BİYOFİZİK

HÜCRE ZARINDA MOLEKÜLER ETKİLEŞİMLER

DÖNEM 1

15 Nisan 2021

KOMİTE 3

BİYOFİZİK

Uyarılabilir Hücreler ve Aksiyon Potansiyeli

DÖNEM 1

17 Nisan 2021

KOMİTE 3

BİYOFİZİK

VOLTAJ BAĞIMLI İYON KANALLARI

bottom of page