top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 5

MİKROBİYOLOJİ

SUBKUTAN MİKOZLAR

SUBKUTAN MİKOZLAR:

- Sporotrikoz

Sporothrix schenckii

- Kromoblastomikoz

Fonsecaea pedrosoi

Cladosporium carrionii

Phialohora verrucosa

- Miçetom

Madurella grisea

Pseudoallescheria boydii

Exophiala jeanselmei

Acremonium falciforme

- Rinosporodiyoz

Rhinosporodium seeberi

- Lobomikoz

Loboa loboi

 

1) SPOROTRİKOZ

- Bahçe orman işleriyle uğraşanlarda

- Dünyada en sık Meksika’da

Etken: Sporothrix schenckii

- Termal dimorfik

- Toprakta yaygın

- 37°C’de: Yuvarlak, puro şeklinde MAYA hücreleri, ASTREOİD CİSİMCİK

- 25°C’de: Septalı hif (KÜF’ün en ilkel hali: hif), konidyoforların ucunda çiçek şeklinde dizilen konidyumlar

- Deride, MİNÖR TRAVMA SONRASI

NODÜL --> ÜLSER --> NEKROZ

Tanı: Direkt mikroskobik inceleme (KOH), histopatolojik inceleme (metamin gümüşleme)

MAYA HÜCRELERİ ve ASTEROİD CİSİMCİK

Tedavi:

-- Spontan iyileşme.

-- Kutanöz enf.: Potasyum iyodür

-- Yaygın enf.: Amfoterisin B, Itrakonazol, Flukanazol

2) KROMOBLASTOMİKOZ

Etkenler: Fonseca, Clodosporium, Phialohora

- Alt ekstremitelerde PAPÜL --> SİĞİL - KARNABAHAR BENZERİ LEZYON

Tanı: Direkt mikroskobik inceleme (KOH): SKLEROTİK CİSİMCİK

Tedavi: Kriyoterapi (cerrahi) ve Amfoterisin B, Itrakonazol

- Squamoz hücre karsinomu gelişebilir.

3) MİÇETOM (Maduromikoz, Madura ayağı)

Saprofit mantarlar (Ömiçetom) ve Bakteriyel miçetomlar (Actinomiçetom)

Etkenler:

-- Madurella mycetomatis

-- Pseudallescheria boydii

-- Acremonium falciforme

-- Exophiala jeansalmei

-- Leptosphaeria

-- Aspergillus

-- Actinomyces

-- Nocardia

- Ayak, alt ekstremite ve ellerde APSE ve KRONİK SİNÜS OLUŞUMU, SİNÜSLERDEN GRANÜL DEŞARJI

- Kas ve kemiklerde yayılım

- Klinik bulguları özgün değildir ve etkenlerin tanımlanması zordur.

Tedavi

-- Cerrahi

-- Antifungal tedavi:

--- Amfoterisin B (Pseudallescheria boydii dirençli)

--- Itrakonazol

--- Tropikal nistasin

--- Tropikal potasyum iyodür

4) RİNOSPORODİYOZ

- Dalgıçlarda ve su bulunan ortamlarda

- Burun, nazofarinks, yumuşak damak, konjuktiva, deri, larinks, genital bölge ve rektumda KARNABAHAR şeklinde POLİPOİD KİTLELER

- Nazal lezyonlarda -> Seropürülan akıntı

Etken: Rhinosporidium seeberi

- Dokuda içi endosporla dolu sferüller oluşur.

- In vitro koşullarda (laboratuvar ortamında) besi yerinde ÜRETİLEMEDİ.

Tedavi: Cerrahi ve ETİLSİTİLBAMİDİN (lokal enjeksiyon)

5) LOBOMİKOZ

- Kronik progresif enfeksiyon

- Travmatik inokulasyon

- Doğal enfeksiyon: YUNUSLAR

- Ekstremiteler, yüz ve kulakta sert, küçük ağrısızSUBKUTAN NODÜLLER

- Verrüköz/ Ülseratif lezyonlar

- Kromoblastomikoz (2), Miçetom (3) ve karsinomaya benzer klinik görünüm

Etken: Lacazia (Loboa) loboi

-- Multipl tomurcuklanan, kısa zincirler oluşturanBÜYÜK MAYA HÜCRELERİ

-- ASTEROİD CİSİMCİK

-- In vitro koşullarda besi yerinde ÜRETİLEMEDİ

Tedavi:

-- Cerrahi

-- KLOFAZİMİN

-- Amfoterisin B

-- Sulfa grubu ilaçlar

Emine Sena Kesginci

7 Mayıs 2021

bottom of page