top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 5

FİZYOLOJİ

SEREBRAL KORTEKS

 • Serebral korteksin sağ ve sol yarısı korpus kallosum ile birbirine bağlanmıştır.
 • Kortekste yüzey alanının artması için birçok sulcus (girinti) ve gyrus (çıkıntı) bulunur.
 • Serebral korteks Brodmann tarafından fonksiyonlarına göre kısımlara ayrılmıştır.Fonksiyonları ; düşünme, istemli hareket, dil (konuşma), sonuççıkarma, algılama
 • Brocanın alanı--> kelime oluşumu
 • Limbik bağlantı alanı--> duygu, durum, motivasyon
 • Wernicke alanı-->dilin anlamlandırıldığı alan
 • Serebral korteks loblara göre ;
 1. Frontal lob :Soyut düşünme, hafıza, mood, motivasyon,karar verme, hareketin planlanması, duygu kontrolü,konuşmanın üretimi
 2. Parietal lob : Tat alma, somatic duyu, görmenin oluşumu, dil oluşumu, sayısal farkındalık
 3. Oksipital lob : Görsel işleme ve görsel farkındalık
 4. Temporal lob : İşitme, koku, duygu, öğrenme, dil öğrenme, görsel ve işitsel hafıza
 5. İnsular lob : tat, ağrı, visseral duygu, farkındalık, KV homeostaz
 • Motor ve duysal korteksten oluşur. Motor korteks-->primer motor korteks, suplementer motor alan, premotor corteks. Duysal korteks -->primer somatosensör korteks, posterior parietal korteks
 • EEG, fMRI, MEG, PET, SPECT, CT beynin görüntüenme yöntemleridir.

Büşra Mercan

8 Mayıs 2021

bottom of page