top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 5

FİZYOLOJİ

SEREBELLUM FİZYOLOJİSİ

 • Serebellum iki hemisferden oluşur.Vermis hemsiferlerin birleşiminden sorumludur.Hemisfer ara ve lateral kısımdan oluşur.
 • Beyaz cevher ağaç gibi-->arbor vitae (hayat ağacı)
 • Beyaz maddede serebellum çekirdekleri : nuc. dentatus, nuc. embiliformis, nuc. globulus, nuc. fastigi.
 • Serebellum ;
 1. Vermis bölümü :Boyun, omuz, kalça, aksiyal kas hareketleri
 2. Ara hemisfer :Alt ve üst ekstremite uç kısım kasları
 3. Lateral hemisfer :İnce motor hareketlerin uygun sıralama ve zamanlaması, ekstramotor tahmin edici fonksiyon
 • Serebellum oluşum zamanına göre ; Paleocerebellum (anterior--->kas tonusu ve posterior-->denge), neocerebellum(karışık kas hareketlerinin koordinasyonu)
 • Serebelluma giren ve çıkan lifler belirli demetler halinde (pedincul) üç yol izler :
 1. Sup. serebellar pedincul : Afferent-->ant. spinocerebellar tractus,acustic ve optik bilgi- Efferent-->dentatorubrothalamic, dentatothalamic
 2. Middle serebellar pedincul :Afferent-->pontoserebellar
 3. İnferior serebellar pedincul :Afferent-->vestibulocerebellar, olivocerebellar, posterior spinocerebellar-Efferent-->cerebellovestibular, cerebelloolivary
 • Serebellum afferentleri :
 1. Kortikopontoserebellar- korteksin planladığı kas hareketleri hakkında bilgi
 2. Anterior spinoserebellar -MS ulaşan motor sinyalleri hakkında bilgi
 3. Posterior spinoserebellar- kas iğcikleri, golgii tendon organı, dokunma ve eklemlerden bigi alır
 4. Tektoserebellar -göz ve kulaktan bilgi alır
 5. Olivoserebellar -proprioseptif ve deri duyusu alır
 6. Vestibuloserebellar-kafanın uzaydaki hareketleri ve pozisyonu (semisirküler kanal,utriculus, sakkulus)
 7. Cuneoserebellar -boyun ve üst ekstremiteden gelen bilgiyi alır.
 • Serebellum efferentleri
 1. Fastigial çekirdeklerden çıkan-denge
 2. İnterpositus çekirdeklerden çıkan-el, ayak, parmaklar
 3. Dentatus çekirdeklerden çıkan- ardışık motor hareketleri
 • Serebellum doğrudan kasa emir vermez.Kontrol ve koordine eder.Düzenleyicidir.Hareketlerin yumuşak ve ahenkli yapılması
 • Tırmanıcı ve yosunsu lifler serebelluma gelen afferent girişlerdir.Tırmanıcı lifler purkinje hücrelerine tırmanmıştır. İki lif uyarıcı iken purkinje hücreleri inhibitördür.Bu sayede kasın hedefi geçmesi veya hareketin dalgalanması engellenir.Açma kapama sinyali (hareket başı-->agonist açma, antagonist kas kapama sinyali-hareket sonunda tam tersi)
 • Çok hızlı yapılan hareketlerde bilgi başından planlanır buna ballistik hareket denir.Serebellar hasarda bu hareketler yavaşlar, hareketin durdurulması yavaşladığı için hedef aşımı görülür.
 • Serebellar lezyon belirtileri: dismetri, ataksi, disdiadokinezi, dizartri, aksiyon tremoru, asinerji, serebellar nistagmus, hipotoni

 

Büşra Mercan

7 Mayıs 2021

bottom of page