top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 5

BİYOFİZİK

EEG

EEG

1)Sol beyin:mantıklı, gerçekçi, detaycı..
2)Sağ beyin:anlık ve aceleci,duygusal,bütünsel..
3)İki hemisfer arasındaki bağlantı:korpus kallozum
4)Yüz tanıma, korku/temporal lobda
5)EEG:elektro ensefalo gram
6)EEG de isimler loblara göre verilir.
Frontal:F
Parietal:P
Oksipital:O
Temporal:T
7)Tek sayılar sol lobu,çift sayılar sağ hemisferi belirtir.
8)Beyin içindeki elektriksel aktivite kaynağı:serebral korteks yüzeyine dik piramit nöron hücreleri
9)Piramidal hücreler yalnızca gri maddede bulunduğu için gri maddede elektriksel aktivite doğurur, ak maddede doğurmaz.
10)Piramidal hücrelerin sadece eksitatör postsinaptik potansiyelleri EEG yi doğurur.
11)EEG girişimsel değildir (non-invaziv).
12)Uzamsal (mekânsal) çözünürlüğü düşüktür /dezavantajı
13)Elektrot yerleşiminde uluslararası 10/20 sistemine göre başlangıçların %10 u,orta kısımların ise %20 si alınacak şekilde elektrotlar yerleştirilir.
14)Beynin elektriksel aktivitesi direkt ölçülemez, potansiyel farkı ölçülerek aktivitesi bulunur.
15)Beynin içinde komşu bir bağlantı kuruluyorsa::bipolar bağlantı/longutidunal,transvers
16)MSS dışında bir bağlantı kuruluyorsa:unipolar bağlantı/kulak,Cz,averaj
17)Aktivasyon yöntemleri:
Hiperventilasyon
Fotik stimülasyon
Uykusuzluk
Uzun süreli uyku
18)Işık uyaranı verirken fotik uyaran frekansı düşükten yükseğe doğru verilir.5 sn göz açılır, 5 sn kapatılır/en az 6-7 kez tekrarlanır.
19)EEG işaretlerinin kapsadıkları bantlar:
Beta:13-25 Hz,uyanıkken olan aktivite
Alfa :8-13 Hz,relax,gözler kapalı
Teta:4-8 Hz,uykulu,uyuşuk
Delta:4 Hz den küçük, derin uyku
20)Delta dalgaları uyanıkken çıkarsa patolojiktir.
21)Gözler açılırsa;alfa dalgası,yüksek frekanslı-düşük genlikli beta dalgasına dönüşür.
22)Beta dalgası, beynin en yüksek aktivite düzeyine karşılıktır.
23)EEG aktivitelerinin değerlendirilmesinde;
morfoloji
yayılım
frekans
voltaj
süre
hastanın durumu etkilidir.
24)Artefakt:istenmeyenler
A)Fizyolojik Artefaktlar:göz hareketleri,EKG artefaktı,terleme,boğaz temizleme
B)Fizyolojik Olmayan Artefaktlar:elektrot artefaktı, kablo sallanması..
25)Epilepsi için tek tanı kriteri EEG'dir.

Kübra İrevil

7 Mayıs 2021

bottom of page