top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 5

BİYOFİZİK

NÖRONUN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

 • Hücre gövdesi [soma] ,dendritler, akson,sonlanması [terminal] ----->Nöron
 • Miyelin kılıfı MSS 'de oligodendrositler PSS 'de schwan hücreleri yapar.
 • Anterograd taşıma Gövdeden----- >Terminale Kinezin sağlar
 • Retrograd taşıma Terminal-------->Gövdeye Dinein sağlar
 • Na-K pompası elektrojenik [3 sodyum dışarı 2 potasyum içeri 1 ATP hidrolizi]
 • Aksiyon potansiyeli oluşması için eşik değeri aşmalı.
 • Eşik altı uyarım--->yöresel depolarizasyon--->AP oluşmaz--->uyarı şiddeti artışı yanıtın şiddetini arttırır.
 • Presinaptik akson sonu ile postsinaptik nöron [akson ,soma ,dendrit ] arası sinaps bölgesidir.
 • Mutlak refraktör dönemde uyarıya cevap yok.
 • 2 tip transmitter reseptörü vardır : İyonotropik reseptör ve metabolik reseptör
 • Kimyasal sinaps--> Tek yönlü ,sinaptik gecikme nörotransmitterden dolayı fazla , direk veya indirek yolla olabilir.
 • Elektriksel sinaps-->Çift yönlü ,sitoplazmik süreklilik ,gup junctionlar sayesinde direk iyon geçişi ,gecikme yok.
 • Kimyasal sinaps gerçekleşmesi : AP presinaptik hücrede depolarizasyon yapar-->Voltaj bağımlı Ca kanalları açılır-->İçeri geçen Ca veziküllerden nörotransmitter salgılatır-->Postsinaptik nöronda eksitatör veya inhibitör etki
 • Sinapstaki nörotransmitter presinaptik nöronla geri alınır.

Büşra Mercan

1 Mayıs 2021

bottom of page