top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 5

ANATOMİ

BAZAL GANGLİONLAR VE LİMBİK SİSTEM ANATOMİSİ

BAZAL GANGLİONLAR VE LİMBİK SİSTEM ANATOMİSİ 


Bazal Ganglionlar 


1)İki türlü sınıflandırılır:

Anatomik sınıflandırma 

Fonksiyonel //

2)Anatomik sınıflandırma:

-Nuc. caudatus

-Nuc. lentiformis

       a)Putamen

       b)Globus pallidus

-Corpus amygdaloideum

-Claustrum

3)Fonksiyonel sınıflandırma:

-Nuc. caudatus

-Nuc. lentiformis

      a)Putamen

      b)Globus pallidum

-Nuc. subthalamicus

-Substantia nigra

4)Nuc. caudatus +putamen=striatum

5)Bazal çekirdeklere bilgi girişi striatumdan olur.

6)Bilgi çıkışı globus pallidus ve substantia nigradan olur.

7)Nuc. Caudatus ile talamus arasındaki oyuğa sulcus terminalis denir.

8)Sulcus terminaliste iki yapı ilerler:stria terminalis,vena thalamostriata

9)Nuc. caudatus:caput,corpus,cauda kısımlarından oluşur. 

10)Nuc. lentiformis;

Dış taraftaki daha koyu alan:putamen

İç // :globus pallidus

11)Putamen ile globus pallidus arasındaki sınır:lamina medullaris lateralis

12)Globus pallidus medialis ve lateralis arasındaki sınır:lamina medullaris medialis

13)Substantia nigra:mezensefalonda bulunur.Dopamin sentezinde görevli, eksikliğinde parkinson hastalığı görülür. 

14)Nuc. subthalamicus:harabiyetinde ballismus veya hemiballismus görülür. 

15)Bazal ganglionları besleyen ana arter : 

a.cerebri media

16)Bazal ganglion harabiyetinde oluşan hastalıklar:

Parkinson 

Diskinezi

Atetoz

Kore

Ballismus


Limbik Sistem


17)Corpus callosum ve diensefalonu çevreler.

18)Hipokampüs Formasyonu:
-Hipokampüs
-Gyrus Dentatus
-Alveus
-Fimbria hipokampi

19)Hipokampüs formasyonu ,kısa süreli hafızanın uzun süreli hafızaya dönüştürülmesinde görev alır.
Hipokampüs:
20)Genişleyen kısımları:pess hipokampi

21)Pess hipokampiler üzerindeki girintiler:digitationes

22)Beyaz cevher kısmı:alveus hipokampi

23)Alveus hipokampi/fimbria hipokampi/crus fornicis şeklinde ilerler.

Gyrus Dentatus:
24)Gyrus dentatus/gyrus fasciolaris/indusium griseum şeklinde ilerler.

25)Korpus kallosumun üzerini kaplayan gri cevher tabakası:indusium griseum

26)Commissura hipokampi:iki crus fornixi birbirine bağlar.

27)Papez halkası:
Hipokampüsten başlayıp hipokampüste biter.
Hipokampüs/fornix/corpus mammillare/talamus/gyrus cinguli/cingulum/hipokampüs

28)Area septalis:limbik sistem ve diensefalon arasında bağlantı kurar.

29)Corpus amigdaloideum visseral davranışların dışa aktarılmasında görevli.

30)Rhinensefalon:koku beyni

31)N. olfaktorius,bulbus olfaktorius, traktus olfaktorius, stria olfaktorius lateralis-medialis-intermedius yapılarını içerir.

32)Lobus piriformis:
Area periamigdaloidea=area 34=primer koku merkezi
Area entorhinalis=area 28=sekonder koku merkezi

Kübra İrevil

7 Mayıs 2021

bottom of page