top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 5

ANATOMİ

sinir sistemine giriş

 1. sinir sitemi 2 bölümden oluşur.
 2. santral sinir sistemi:encephalon+medulla spinalis
 3. periferik sinir sistemi:kranial sinirler+santral sinirler+ganglionlar
 4. Telencephalon (cerebrum) iki hemisperium cerebriden oluşur.
 5. Beyin sapı (truncus encephali):pons + bulbus+mesencephalon'dan oluşur
 6. İnsan sinir sisteminde 43(12 çift kraniyal,31 çift spinal ) çift periferik sinir vardır.
 7. Afferent sistem: reseptörlerden sss'ne bilgi akışı sağlar. impuls iletim yönü periferden merkeze doğru.
 8. Efferent sistem:ss'den tüm çizgili ve düz kaslarla bezlerin innervasyonunu sağlar. impuls iletim yönü merkezden perifere doğru. Somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olarak ikiye ayrılır.
 9. Somatik sinir sistemi: SSS'den iskelet kaslarına bigi akışını sağlar.
 10. Otonom sinir sistemi: SSS'den çıkıp düz kaslar ,kalp kası ve salgı bezlerinin innervasyonunu sağlar. Simpatik ve parasimpatik sinir sistemi olarak ikiye ayrılır.
 11. sinir sisteminde bipolar nöronların bulunduğu sadece 3 yer vardır: Retina, olfactor mukoza ,8. kranial sinirlerin ganglionları
 12. Psödounipolar:unipolar hücre gövdesinden 1 uzantı çıkarve ikiye ayrılarak devam eder. Biri merkeze diğeri ise perifere gider. Kafa çiftlerinden ve spinal sinirlerin duyu ganglionlarında bulunur.
 13. Baş ,boyun bölgesi kç ile vücudun geri kalanı spinal sinirlerle uyarılıyor. İstisna : n. vagus baş ,boyun,abdomen, ve thoraxgibi birçok yeri uyarır.

LEMNİSKUSLAR

 1. Lemniscus lateralis: İşitme yolu ile ilgilidir.
 2. Lemniscus trigeminalis: Dokunma-basınç ve ağrı-ısı
 3. Lemniscus spinalis: Dokunma-basınç ve ağrı-ısı
 4. Lemniscus medialis: Proprioseptif duyu

GANGLİONLAR

 • nucleus: SSS'deki sinir toplanmalarına denir.
 • Ganglion: PSS'deki sinir toplanmalarına denir.
 1. DUYU GANGLİONLARI
 • Bütün spinal sinirlerde ve bazı kranial sinirlerde (5,7,8,9,10) bulunur.
 • 1.duyu nöronlarını (psödoumipolar) barındırırlar.

A)Kranial Sinirlerin Duyu Ganglionları

 1. Gang. trigeminale
 2. Gang. geniculi
 3. Gang. vestibulare, gang. cochlare
 4. Gang. superius, gang.inferius
 5. Gang.

2. OTONOM GANGLİONLAR

A)Sempatik Ganglionlar(sempatiklerin 2.nöronları buradadır.)

 1. Paravertebral Ganglionlar: Sempatik zincirde bulunurlar . ör:truncus symphaticus
 2. Prevertebral Ganglionlar: Aorta abdominalisinana dallarının orijinindekiler
 3. Terminal Ganglionlar: Organları yakınındakiler
 4. Mural Ganglionlar: Organların duvarlarındaki

B)Kranial Sinirlerin Parasempatik Ganglionları(parasempatiklerin 2.nöronları buradadır.)

 1. Gang. Ciliare(3 ks'in)
 2. Gang. Pterygoplatinum(7. ks'in)
 3. Gang. Submandibulare(7. ks'in)
 4. Gang. Murales(10. ks'in)

 

Büşra AKGÖZ

30 Nisan 2021

bottom of page