top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 4

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

5. KADIN ÜREME SİSTEMİ GELİŞİMİ

KADIN ÜREME SİSTEMİ GELİŞİMİ

1)  Y kromozomunun SRY gen bölgesinden salgılanan faktör : TDF ( testis determining factor)

2)  TDF : gonadı testis yönünde farklandıracak faktör

3)  Y kromozomu olmadığında testis oluşumu mümkün değildir XO olduğunda gonadlar ovaryuma determine olur

4)  Gonad gelişiminde ana kaynak : intermediate mezoderm

5)  İntrauterin gelişimin ilk 7 haftası gonadlar UNDİFERANSİYE

6)  7. Haftadan sonra testise diferansiye olacaksa : primer sex kordonları  ///   overe dönüşecekse : sekonder sex kordonları(kortikal kordonlar) gelişir

7) Over gelişirken korteks , testis gelişirken medulla baskın

8)  Sekonder seks kordonları : kortikal kordon

9)  Primer seks kordonları : medullar kordon

10)  Gonad testise döndüğünde 2 faktör salgılanır : testosteron ve MIF (mullerien inhibe edici h.)

11) testosteron : mezonefrik kanal gelişimine sebep olur  //  MIF : paranefrik kanalların inhibisyonuna

12)  Erkek genital sisteminde boşaltım kanallarının ve gonadların gelişimi hormon bağımlı iken kadında hormondan bağımsızdır

13)  Erkek bebekte skrotumların oluşması , dişi bebekte labiumların oluşması hormon etkisinde

14)  Vajenin üst kısmı : paramezonefrik kanaldan oluşur  /// alt kısmı : ürogenital sinüsten oluşur

15)  Vajen epiteli : çok katlı yassı keratinize olmayan epitel

16)  Uterusun epiteli : tek katlı prizmatik ep

İrem Kaymak

3 Nisan 2021

bottom of page