top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 4

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

1. ÜRİNER SİSTEM HİSTOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM HİSTOLOJİSİ

1) Medullayı oluşturan piramitler arasında kalan sütunlar: Bertini sütunları

2) Ürinifer Tübül = nefron+toplayıcı tübüller

3)Nefronda bulunan yapılar: böbrek cisimciği,proksimal tübül,henle kulpu,distal tübül

4)Böbrek cisimciği:glomerül+bowman kapsülünden oluşur.

5)Glomerül 3 birimden oluşur:kapillerler,podositler,mezangiyum

6)podositler:bowman kapsülü visseral tabaka hücreleridir.Primer ve sekonder(pedisel) uzantılar oluştururlar.

7)Yerleşim yerine göre nefronlar ikiye ayrılır:kortikal nefronlar,juxtamedullar

8) Parankima: dokunun fonksiyonel kısmı

Stroma: bağ dokusundan oluşan kısımdır

9) arteriol-kılcal ağ-arteriol sisteminin bulunduğu tek yapı: böbrek cisimciği

10) Glomerüler süzme bariyeri: -kapiller endoteli-bazal lamina-podositler(ortak bazal lamina kullanırlar.)

11) İntraglomerüler bağ dokusu: mezangiyum

Mezangiyumu oluşturan hücreler: düz kas hücreleri ve makrofajlar

12) Makula densa,distal tübülün özelleşmiş hücreleridir.Ultra filtratın Na-Cl değişimine duyarlı hücrelerdir.

13) Renin salgılayan hücreler:afferent arteriol etrafında bulunan jukstaglomerular hücreler

14) Proksimal tübül hücreleri,distal tübül hücrelerinden farklı olarak mikrovillus içerir.

15) Medullayı besleyen damarlar: vaza rektalar

16) ADH varlığında suya geçirgen olan yapılar: distal tübül,toplayıcı kanallar

17) Toplayıcı tübülleri oluşturan hücreler: esas hücreler,interkalar hücreler

Esas hücreler,açık renkli ,aldosteron duyarlı hücreler.Na ve suyu geri emip K salgılar.

İnterkalar hücreler,koyu hücreler.H ya da HCO3 salgılar,K ‘u geri emer.

18) Arteriyel sistem: renal arter-interlober arter-arkuat arter-interlobuler arter-afferent arteriol-efferent arteriol

19) Venöz sistem: yıldızsı venler-interlobuler venler-arkuat venler-interlober venler-renal ven-V.C.I

20) Üreterin 1/3 distal parçası ve mesanede tunica muscularis tabakası longitudinal-sirküler-longitudinal şeklinde ilerler.

Kübra İrevil

2 Nisan 2021

bottom of page