top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 4

FİZYOLOJİ

9. TİROİD HORMONLARININ FİZYOLOJİSİ

TİROİD HORMONLARININ FİZYOLOJİSİ

 

1) Tireoid bezinin iki lobunu birleştiren bölge : istmus

2) Bir organın olması gereken yerin dışında olması : aberran

3) Tiroid hormonları : T3,T4,Kalsitonin

4) Tiroid bezinin foliküllerinin yapısı : küresel

5) Koloidin ana maddesi : tiroglobulindir

6) İyot ihtiyacı : 1mg/hafta

7) İyodür pompasını aktive eden hormon : TSH

8) TİROİD HORM. Sentezi : kolloid içinde

9) Tirogobulin dolaşım kanına geçemez geçerse : kanser şüphesi

10) Salgılanan hormonların % 93 ü : T4

11) D3 enzimi : inaktif T3 oluşturur

12) Hipertiroidide : epifizler erken kapanır

13) Hipertiroidi olanlar genelde ishal şikayeti,hipotiroidi olanlar kabızlık

14) Tiroid hormonu anomalisi libido kaybına yol açar

15) menoraji : aşırı kanama

16) polimenore : sık menstruasyon

17) TSH : cAMP kullanır

18) Tiroksin ikincil haberci kullanmaz zardan geçebilir

19) İyodu folikül boşluğuna taşıyan : pendrin

İrem Kaymak

3 Nisan 2021

bottom of page