top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 4

FİZYOLOJİ

6. ALT ÜRİNER YOL VE MİKSİYON

ALT ÜRİNER YOL VE MİKSİYON

 

1)Üreterler düz kaslardan oluşur.

2)Sempatik ve parasempatik uyarılmanın yanı sıra duvarlarında enterik bir sinir pleksusu da vardır.

3)Parasempatik dalgalar peristaltik dalgaların frekansını arttırırken, sempatik uyarılar azaltır.

4)Üreterler ağrı liflerinden zengindir.

5)Ağrı uyarıları böbrekte VK yapar(üreterorenal refleks)

Mesane

6)Gövde ve boyundan oluşur. Gövde kısmı idrarın depolandığı ana kısımdır.

7)Kadınlarda idrar posterior üretra ile atılır.

8)Erkeklerde idrar eksternal üretral meatus ile üretrayı terk eder.

9)Mesane kasları:detrusor kaslar

10)Üretranın ürogenital diyafram ( dış üretral sfinkter) bölgesi çizgili kas yapısındadır.

11)Detrusor düz kasları sinsityum oluşturur.

12)Mesanenin kasılması için esas adım:detrusor kaslarının kasılması

13)Posterior üretra detrusor kas liflerinden yapılmıştır. Bu alandaki sfinktere internal (iç) üretral sfinkter denir.

14)Mesane S2-S4 segmentlerinden çıkan pelvik sinirlerle innerve edilir.Hem duyusal hem de motor lifler içerir.

15)Afferent duyusal lifler mesafenin gerginliğini bildirir.

16)Efferent duyusal lifler parasempatiktir.

17)Parasempatikler detrusor kasları kasar,internal sfinkteri inhibe ederek açar.

18)Pudendal sinirler eksternal üretral sfinktere uzanır, somatiktir.Miksiyon uyarısı gelene kadar dış üretral sfinkterin kasılı kalmasını sağlar.

19)L2 sempatik lifler de (hipogastrik sinirler) innerve eder.

20)Miksiyon refleksi miyojenik (gerilme refleksiyle) başlar,parasempatik etki ile devam eder.

21) Parasempatik lifler detrusor kasların membranında bulunan muskarinik(M3) reseptörler üzerinden kasılmayı uyarır.

22)Epinefrin ve NE , mesane gövde kaslarında beta-3 üzerinden gevşemeyi uyarırken, boyun kaslarında alfa-1 ler üzerinden kasılmayı uyarır.

23)Pudendal sinirler nikotinik reseptörler üzerinden kasılmayı uyarır.

Miksiyon

24)Mesane kapasitesi:350-400 ml

25)Mesane içi basınç içeriğin artmasına oranla çok az yükselir (postural adaptasyon)

26)Mesane boşken basınç:0

27)Mesane içi basınç artışı işeme dalgalarına neden olur.

28)Ponsun üst tarafında bulunan ve miksiyonu düzenleyen merkez:Barrington merkezi

29)Barrington merkezindeki nucleus tegmentalis posteriorun uyarılması miksiyonla sonuçlanır.

30)Serebral korteksteki miksiyon merkezi:lobulus paracentralis

Kübra İrevil

30 Mart 2021

bottom of page