top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 4

FİZYOLOJİ

4. GEBELİK VE PLASENTAL HORMONLAR

GEBELİK VE PLASENTAL HORMONLAR

 

1)Vücut ovulasyon esnasında ovumu periton boşluğuna atar.

 

2)Fimbrialar ovumu yakalayıp uterusa doğru yönlendirir.

 

3)Fertilizasyon ampullada gerçekleşir.

 

4)Zona pellusidada bulunan ZP3 reseptörüne spermin bağlanmasıyla akrozom reaksiyonu başlar. İkinci bir spermin reseptörlere bağlanmasını engellemek için ilk bağlanmadan sonra diğer reseptörler bloke edilir.

 

5)İmplantasyon blastosist aşamasında gerçekleşir.

 

6)Plasenta 3.-4. aydan itibaren fonksiyon görmeye başlar.

 

7)Plasenta anne ile bebek arasında kan-plasenta bariyerini oluşturur.

 

8)Gebelikte oluşan servikal açıklık mukus bir tıkaç ile kapatılır. Relaxin ise doğumdan önce mukus tıkacın yumuşayıp atılmasını sağlar.

 

PLASENTAL HORMONLAR

 

9)Hormon üretiminde fetomaternal destek gerektirdiği için plasenta incomplete endokrin bezdir.

 

10)Fetus hormon sentezlerken kullandığı kolesterolü anneden almak zorundadır (kendi sentezleyemiyor).

 

hCG (İnsan Koryonik Gonadotropini)

 

11)Glikoprotein yapıda.

 

12)Sinsityotrofoblastlarca üretilir.

 

13)LH gibi aktivite gösterir.

 

14)Gebeliğin ilk günlerinde gün aşırı iki katına çıkar.

 

15)Çoğul gebeliklerde daha çok yükselir.

 

16)Büyüme hormonuyla aynı grupta.

 

17)Fertilizasyondan sonraki

6. günde kanda

14. günde idrarda bulunur.

 

18)İlk trimesterde sitotrofoblastların salgıladığı GnRH etkisiyle salgısı artarken, 2. trimesterde fetal steroidler ve plasental progesteronların oluşturduğu (-)feed back ile salgısı azalır.

 

hCS (İnsan Koryonik Somatomammotropin)

 

19)Human Plasental Laktojen (hPL) de denir.

 

20)GH a benzer.

 

21)Gebeliğin 3. haftasından doğuma kadar miktarı artar.

 

22)Maternal lipolizi arttırır, glikoz kullanımını azaltır. Böylece şekeri ve yağ asitlerini fetüse gönderir.

 

23)Annedeki prolaktin ve plasentadan salgılanan hPL antiinsülin etki gösterir.

 

24)Östrojen miyometriyumun büyümesini uyarır.

 

25)Progesteron miyometriyumun kasılmalarını baskılayarak düşüğü önler.

 

26)// servikal kanalda kalın mukus tıkacı oluşumunu sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kübra İrevil

30 Mart 2021

bottom of page