top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 4

FİZYOLOJİ

2. Hipotalamus- Hipofiz Hormonları

HİPOTALAMUS-HİPOFİZ HORMONLARI

1)  Hipofiz bezi : sfenoid kemiğin sella turcicasında

2) Hipofizin hipotalamusla bağlantı bölgesi:hipotalam hipofizer traktus

3)  Ara lob un içinde değerlendirildiği. Ön lob

4)  Adenohipofiz: farinks epitelinin embriyolojik çöküntüsü olan Rathke Kesesinden

5)  nörohipofiz: Hipotalamusun bi çıkıntısı olan nöral dokudan

6)  Kan beyin bariyerini geçemeyen lob: adenohipofiz

7)  Pars intermedia: insanda rudimenter( kalıntı şeklinde)

8)  pars intermediada sentezlenen öncül hormon: pro-opiomelanokortin(POMC)

9) POMC salınan yerler: ara lob, hipotalamus, AC ,GİS, plasenta,sinir sisteminin diğer kısımları

10)Öncül prohormondan oluşanlar:ACTH,MSH,beta-lipotropin, beta endorfin

11)  POMC ürünleri oluşurke kullanılan enzimler: pc1 pc2 pc(prohormon konvertaz)

12)  İnsanda melanositlerden melanin üretilmesinde etkili olan hormon: ACTH

13)  Ağrı azaltıcı etkileri olan pomc ürüleri: beta lipotropin,beta endorfin

14)  Hipotalamusun baskılayıcı ve serbestleyici hormonları medyan eminens e salgılanır.

15)  Oksitosin sentezlenen yer:  nucleus paraventricularis

16)  oksitosin salınmı için en güçlü uyarım:emzirme

17)  Oksitosin salınımını stimüle eden: östrojen,nörofizin1  /   inhibe eden:progesteron

18)  ADH sentezlenen yer:  nukleus supraopticus

19)  Oksitosin ---->  nörofizin 1  ile nörofize gelir   ADH ----->  nörofizin 2 ile

20)  Yalancı şeker hastalığı: diabetes insipitus

21)   ADH resep.  :  V1(V1A / V1B) ve V2

22)  V1A :  Damarda,KC,beyinde bul. Düz kas kontraksiyonu(ciddi kanama sonrası) ve prostaglandin sent. /  kc de glikojenolize yol açar.

23)  V1B :  Hipofizde bulunur. ACTH salınımına aracılık eder.

24)  Aquaporin:  su kanalı

25)  V1 : Gq protein eşleikli /  V2 : Gs protein eşlenikli reseptördür.

26)  V1 : Gq prot.----->  fosfolipaz C----->  Ca

27)  V2 :  Gs prt.----->  Adenilat siklaz-----> cAMP

28)  V2 : Distal ve toplayıcı kanalda aquaporin artışına ve aktivasyonuna aracılık eder.

29)  ADH: İkincil haberci kullanır.

30)  Aquaporin:     1 2 3 : başlıca böbrekte

4 : beyinde

5 : tükrük ve gözyaşı bezinde

31)  toplayıcı kanalda ADH a cevap veren : aqp-2

32)  BOS oluşumu sağlayan: aqp-4

33)  ADH damar daraltıcı etkisi : normal dozun üzerinde salınırsa oluşur.

34)  Polidipsi : kişinin aşırı miktarda sıvı içmesi.

35)  ADH salınım yetersizliği şeklinde ortaya çıkan form: santral diyabetes insipidus

36)  Nefrojenil d. insipidus : böbrekler ADH a düzgün cevap veremediğinde

37)  Gestasyonel diyabetes insipidus : sadece hamilelikte / plasetadan salg. Bazı enzimler adh yıkımına sebep olur.

38)  Aşırı ADH : Beyin ödemi sebebidir.

39)  Gebelikte iki kat artan hücre tipi : laktoproplar

40)  pulsatil : belli bir zaman dilimide aşırı miktarda üretilmesi durumu.(patlamalı tarz hormon salınımı)

41)  diurnal:  gün içinde belli dönemde artıp azalan ritmik salınım.

42)  ACTH hipersekresyonu sonucu : hiperpigmentasyon görülür

43)  LH reseptörleri : Gs proteinine bağlıdır.( Adenil siklaz---->cAMP)

44)  FSH reseptörleri : Gs prot. Bağlı

45)  infertil birey : üretken olmayan birey (kısırlık)

46)  FSH erkekte : spermatogenez

47)  Hipogonadizm . Gonadların gelişmemesi

48)  İGF1 in %95 ini bağlayan prt:  İGFBP3

49)  İGF-1 == Somatomedin C

50)  KH’tan çok yağ yıkımı sağlayıcı horm. : BÜYÜME HORMONU

51)  DİYABETOJENİK : diyabete neden olan

52)  diyabetojenik hormon: BH

53)  Prolaktin süt yapımı , oksitosin süt fışkırmasını sağlar

54)  Prolaktin salınımını inhibe eden hormon : Dopamin

55)  Kan basıncı artması sonucu fala idrar çıkışı : basınç diürezi

56)  oksitosin : paraventriküler çekirdekte ür.

57)  egzersiz : GH u artırır

58)  GH kanda yarılanma ömrü 20 dk / somatomedi C 20 saat

59)  Oligomenore :adet düzensizliği  /  amenore : adetin tamamen kesilmesi

İrem Kaymak

18 Mart 2021

bottom of page