top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

2.Hormonların Genel Özellikleri ve Etki Mekanizmaları

1- Hormonlar enzim aracılı reaksiyonlara,
plazma zarından molekül geçişine ve
gen ifadesine etki ederek çalışır.
2- Özellikle steroid hormonlar gen ifadesini etkiler.
3- Otokrin: aynı hücreyi (prostaglandinler)
Parakrin: yakındaki hücreleri (prostaglandinler ve histamin)
Nörhormon: nöron tarafından üretilen hormon (oksitosin, ADH)
Nörotransmitter: post sinaptik veya efektör hücreleri (asetilkolin, nörepinefrin)
4- Kaynağına göre (tiroit, hipotalamus vs.)
Kimyasal yapısına göre [aa(katekolamin, tiroit), peptit/protein, kolesterol (D vit., steroidler)]
Etki mekanizmasına göre
Fonksiyonuna göre
5- Lipofobik hormonlar genellikle protein/peptittir.
6- Steroid hormonlar lipofilik, depolanmaz, kolesterol tabanlı, taşıyıcı gerektirir; adrenal korteks, gonadlar ve plasentada üretilir, basit difüzyonla salınır.
7- Zar reseptörleri integral proteinler, glikoprotein yapı, serpentinler; büyüme faktörü, sitokin reseptörleri, iyon kanalları
8- Çekirdek reseptörleri küçük, nötral, hidrofobik (Steroid, tiroit)
9- Serpentinler G proteinleriyle kompleks oluşturur, 3 alt birimden oluşan (ẞ-adrenerjik, LH, ACTH, VP ve glukagon reseptörleri)
10- Tirozin kinaz reseptörleri aynı zamanda enzimler [İnsülin R, İGF tip1 R(insülin benzeri büyüme faktörü), EGF(epidermal büyüme faktörü)]
11- Sitokin üst aile reseptörleri; katalitik domain yok, reseptör olmayan protein tirozin kinazlarla etkileşir (Src ve JAK ailesi)
12- Bu ailede tirozin kinaz domainleri var ama bu moleküller reseptörün integral kısmı değil.
13- Bu reseptörün fosforilasyon etkisi komşu tirozin kinaz enzimi yoluyladır.
14- Steroid reseptörleri nükleustadır(ER).
15- Steroid reseptörleri liganda bağlanmadan önce monomerdir.
16- Genellikle sitoplazmada ısı şok proteinleriyle kompleks yaparlar.
17- Liganda bağlandıklarında şaperonlarından ayrılıp dimer oluştururlar.
18- Homolog duyarsızlaştırma hormonun fazlasının toksik etkilerinden korumak amacıyla hormonal uyarmla negatif düzenlemedir.
19- Heterolog duyarsızlaştırma agonist ile cevap verebilirliğini azaltmadır.
20- Genellikle adenilil siklaz sistemi yoluyla çalışan reseptörlerde görülür.
21- Heterolog duyarsızlaştırma geniş direnç modeli ve homolog duyarsızlaştırmaya göre daha yavaş başlangıç gösterir.

Nisa Günal

2 Nisan 2021

bottom of page