top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

1. Tiroid Hormonları ve Metabolizması

Tiroid Hormonları ve Metabolizması :

1) Tiroid hormonu:  tirozin aa + 3/4 iyot mol . (3 ise T3 4 ise T4)

2) T4: 3. ve 5. karbonlara bağlı 4 iyot grubu içerir.

3) reverse(ters) T3: Biyolojik olarak inaktiftir. Dış halka yerine iç halkadaki 5’ iyot koparılırsa T3 yerine oluşur.

4) MIT + DIT:  T3          DIT + DIT:  T4

5) C hücreleri: kalsitonin sentezler.

6) T4 periferal dokularda (KC,böbrek) T3 e dönüşür. Enzim: deiyodinaz

7) Tirozin kaynağı: Tiroglobulin (glikoprt.)

8) Deiodinasyon: tiroglobulinden T3 ve T4 ayrılması.

9) İyotu folikül lümeninde okside eden,aktifleştiren : tiroperoksidaz

10) İyot folikül h. sine aktif transport ile alınır.

11) Organifikasyon: elementin protein yapıya aktarılması ör: iyot tiroglob. bağlanması.

12) Coupling(eşleşme): MIT/DIT birleşmesi.

13) Tiroperoksidaz 2 işlev: 1 iyot aktivasyonu 2 tirozin-iyot organifikasyonu.

14) T3 T4 ekstrasell. Boş geçişi: difüzyon

15) Tiroid horm. 3 taşıyıcı prot. Ile taşınır:globulin%75,pre-albumin%15,albumin%10-%5 /%1 den azı dolaşımda serbest.

16) Liposoluble: yağda çözünen

17) DEİODİNAZ:

D1 ve D2: Aktif olan T3 formuna çevirir.      D1: Genel olarak KC ve böbrek  D2: Diğer özel dokular.

D3:  T4 formundan reverse T3 formuna döüşümü sağlar.

18)  Tiroid hormonları reseptörleri: nükleusta.

19)  Tiroid horm. Regülasyonu 2 mekanizma: Hipotalamus ve hipofiz tarafından kontrol(neg. Feedback)////  Otoregülasyon(İYOT kendi transportu üzerinde neg. Feedb. Etkiye sahiptir.

20)  İnfertilite: kısırlık

21)  HASHİMOTO TİROİDİ: hipotiroidinin en sık nedeni(OTOİMMUN)

22)  Hipotiroidi: prot. Sent. Artar.  Hipertroidi:  prot. Yıkımı artar.

23)  Tiroid: insülin duyarlılığını artırır.

26)  tiroid horm:GH ve prolaktin sentezi ve salınımı için gerekli

27)  Tiroid horm: GH etkisi göstermesi için gerekli

28)  Miks ödem: hipotiroidi belirtisi

29)  Egzoftalmus: göz büyümesi

30)  Grave’s hastalığı:  TSH’a benzeyen antikorlar üretilir bu da bezin aşırı uyarılması ve hormon sent sağlar. (otoimmun)

31)  Grave’s hast.: hipertiroidin en sık nedeni.

32)  grave’s hast. = toksik diffüz guatr

33)  Klinik hipertiroidi: tiroid horm.da artma,TSH da azalma

34)  Subklinik hipertiroidi: tiroid horm. Normal,TSH da ise düşüş

35: Otoimmun hipertiroidi: T4 yüksek,TSH düşük

36) Otoimmun hipotiroidi: T4 düşük TSH yüksek

37)  tiroid horm. Sent basamakları:

İyodun alımı

İyodun aktivasyonu

İyodun organifikasyonu

Eşleşme reaksiyonu

Deiyonizasyon

İrem Kaymak

12 Mart 2021

bottom of page