top of page

DÖNEM 2

KOMİTE 4

ANATOMİ

2.ERKEK GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ

 

ERKEK GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ

1)  Hem üriner sistemde hem de genital sşstemde ortak fonksiyon gören organ : üretra

2)  Ejekülatın boşaldığı yapı : üretra

3)  Scrotumun dış taraftaki kaynaşma çizgisi : Raphe scroti

4)  İç tarafta scrotumları birbirinden ayıracak olan yapı : Septum scroti

5)  Soğukta ve gençlerde scrotumu buruşuk yapan kas : M. dartos

6)  Scrotum tabakaları dıştan içe :

 • Deri
 • Tunica dartos
 • Facia spermatica externa
 • m. cremaster
 • Facia cremasterica
 • Facia spermatica interna
 • Periton

7)  Facia superficialise karşılık gelen düz kaslardan oluşan yapı : Tunica dartos

8)  Tunica dartosun ana görevi : testisin ısı regülasyonunu sağlamak (32 33 derce)

9)  Kremaster refleksi hem afferenti hem efferenti  : N. genitofemoralis

10)  Dış taraftaki parietal periton yapısı : Periorchium

11)  iç taraftaki visseral periton : Epiorchium

12)  Periorchium ve epiorchium arasındaki aralık : Cavum scroti aralığı

13)  Corpus penis : apex(uç) kısımdan symphisis pubis bölgesi arasında

14)  Asıl ereksiyonu sağlayan : corpus cavernosum penis

15)  Corpus cavernosum kök kısmına doğru ikiye ayrılır bunlar : crus penis

16)  Corpus spingiosumun kök kısmında genişleme yaptığı bölge :bulbus penis

17)  bulbus penis+crus penis= radix penis(penis kök kısmı)

18)  Üretrayı içerdiğinden dolayı fazla sertleşemeyen bölge : corpus spingosum

19)  Sünnet derisi : preputium

20)  corpus spingosumun uç kısımda yaprak şeklinde genişlediği kısım : glans penis

21)  Penisin asıl asıcı ligamenti : lig. Suspensorium penis

22)  Lig. Suspensoria penisi delen ven : v. dorsalis profunda penis

23)  Ereksiyon,miksiyon,defekasyon parasempatik uyarı ile, ejekülasyon ve mesanenin idrarla dolması sempatik uyarı ile

24)  Ereksiyondan sorumlu arter : a. helicinea

25)  Ereksiyonu S2-4, duyu liflerini N.pudendus

26)  Ejekülatın dışarıya boşaldığı yer : üretra

27)  Testis ile epididimis arasındaki çıkmaz : Sinüs epididimis

28)   Testisin damar ve sinirlerinin girip çıktığı yer : Mediastinum testis

29)  Kan testis bariyerini oluşturan : sertoli hücreleri

30)  Testislerin ısı regülasyonunda en fazla görev alan yapı : tunica vasculosa

31)  Spermlerin depolandığı ve olgunlaştığı yer : epididimis

32)  epididimisin sonrasunda Ductus Deferens olarak devam ettiği bölge : cauda(kuyruk)

33)  Ductus deferensin genişleyen son kısmı : Ampulla ductus deferens

34)  Ductus deferensin çapraz yaptığı yapılar : A. V. epigastrica inferior

35)  Ductus deferens üreteri önden çaprazlar.

36)  Testisleri asıcı fonksiyonu olan kordon : funiculus spermaticus

37)  Funiculus spermaticusun iç tarafında bulunan yapılar:

 • a. testicularis
 • Plexus testicularis
 • Plexus panpiniformis
 • Ductus deferens
 • a. ductus deferentis
 • Plexus ductus deferentis
 • N. genitofemoralisin r.genitalisi
 • A. v. cremasterica
 • Lenf damarlar

38)  Ejekülatın yaklaşık %70 ini salgılayan Vesicula seminalis in lokalize olduğu yer: mesanenin arkası   ///  salgı şekli : alkali

39)  İç genital organların en büyüğü : glandula prostatica

40)  Ejekülatın yaklaşık % 25 % 30 unu oluşturan gl. Prostatica lokalizasyonu : mesaenin altında ///  salgı tipi : alkali (asidik vajinayı nötralize eder)

41)  İçinden üretra geçen bez :gl. Prostatica

42)  GL. Bulbourethralis(cowper’s bezi) lokalizasyon : üretranın paes membranöz bölgesi//// içeriğini boşalttığı yer : üretranın pars spongioz bölgesi

43)  Cinsel uyarımda ilk aktive olan bez : cowper’s bezi

44)  Üretraın prostat içinde kalan bölgesi : pars prostatica

45)  Üretranın pars membranacea bölgesinde bulunan bez yapısı : gl. Bulbourethralis

46) Üretranın en uzun kısmı : pars spingiosa

47)  Erkek üretrasının en dar yeri : ostium üretra externum

48)  Çizgili kas yapısındaki sfinkter : m.sfinkter üretra externus

49)  Düz kas yapısındaki sfinkter : m.sfinkter üretra internus

İrem Kaymak

3 Nisan 2021

bottom of page