top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 4

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

Kan Dokusu ve Hematopoez

1) Kan pıhtılaşınca bu pıhtılaşan kısımdan ayrılıp üstte kalan içerisinde fibrinojen bulunmayan biyolojik sıvı: serum

2) Beyaz kan hücrelerinin Granülosit sınıfını oluşturan hücreler: Nötrofil, Eozinofil, Bazofil

3) Beyaz kan hücrelerinin Agranülosit (granülsüz) sınıfını oluşturanlar: Lenfosit, Monosit

4) İlk kan yapımının görüldüğü yer: yolk kesesinin duvarı

5) Yeni doğan bir infantta kan yapımına katılan ilikler: bütün kemiklerin ilikleri

6) Yetişkinlerde kan yapımının görüldüğü ilikler: yassı kemiklerin ilikleri

7) Kanı oluşturacak kök hücre: kemik iliğindeki pluripotent kök hücre

8) T-Lenfosit üretilen yer: timüs bezi

9) Trombosit üretiminde rol oynayan ve karaciğerde üretilen hormon: Trombopoietin

10) Kök hücreler üzerinde etkili büyüme faktörleri: IL ve TNF

11) Eritrosit oluşum süreci: Kök hücreler, Proeritroblastlar, Erken Eritroblastlar, Ara Eritroblastlar , Geç Eritroblastlar, Retikülositler(çekirdeksiz), Eritrositler

12) Bakterilere karşı işlev gören fagositer hücreler: Nötrofiller

13) Vücudumuzda kimyasallara karşı detoksifikasyon işlevi gören, inflamasyon olayını baskılamaya çalışan beyaz kan hücresi: Eozinofil

14İçlerinde histamin ve heparin bulunduran inflamasyon sağlayan alerjilere karşı işlev gören hücreler: Bazofiller

15) Ürettiği antikorlara göre alerjen reaksiyonlarda da rol oynayan beyaz kan hücreleri: Lenfositler

16) Dokuya geçişi mümkün olan, dokuda makrofaj, deride langerhans, karaciğerde kupfer, akciğerde alveolar makrofaj isimlerini alan beyaz kan hücreleri: Monositler

17)Kanamanın durdurulması, kan kaybını engelleme: Hemostazis

18) Kan gruplarının tayin edilmesinde kullanılan faktör: bulundurdukları antijen

19) Kan grubu tayini testi: Aglütinasyon

20) Koagülasyon aşamaları: Faktör X’un aktivasyonu protrombinazı aktive eder. Protrombinaz; protrombini trombine, trombin fibrinojeni fibrine çevirir. Fibrin tıkaç oluşumu sağlanır.

21) Kan yapımına katılan ilikler: yassı kemiklerin iliği ve femur başı kemik ilikleri (Eğer kan yapımına çok ihtiyaç varsa diğer kemik ilikleri de kan yapımına katılır.)

22) %90’ı böbreklerde sentezlenen ve eritrosit üretiminde rol oynayan hormon: Eritropoietin

23) Hemoglobin, lipit, ATP, karbonik anhidraz içeren diskoik şekilli, orta çökük, kenarları kalın, bikonkav şekilli hücreler: Eritrositler

24) Kanda bilirubin düzeyinin yükselmesi: Sarılık

25) Fibrin bağlarını yıkan: Plazmin

26)Eritrositlerin özelleşmiş yapısının korunmasında görevli proteinler: İntegral zar proteinleri-Glikoforinler ve Bant 3 Protein, Periferal proteinler -Spectrin, Akin, Band 4.1, Adducin, Band 4.9 ve Tropomyosin

27) Çekirdek ve organel bulundurmayan kan hücresi: Eritrosit

28) Eritrositlere eozinofilik özellik sağlayan madde: Hemoglobin

29) Böbrek şekilli çekirdeği olan kan hücresi: Monosit

30) Hemoglobin üretiminin başladığı basamak: Polikromatofilik Eritrosit

31) Damar geçirgenliğini artıran ve düz kas kasılmasını sağlayan nörotransmitter: Histamin

32) Alerjik reaksiyonlar, parazit enfeksiyonlar ve kronik inflamasyon ile ilişkili olan kan hücresi: Bazofil

33) Hem agranülositlerin hem de granülositlerin bulundurduğu küçük, spesifik olmayan granüller: Azurofilik Granüller

34) Eritrositlerin bulunduğu tek yer: Kan dolaşımı (Eğer farklı bir dokuda rastlanırsa bu bir patolojik durumdur.)

Simge GÜNGÖR

28 Haziran 2021

bottom of page