top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 4

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

Epitel Doku

·Çok katlı epitellerde isimlendirme: En yüzeyde görünen hücre şekline göre

·Yassı hücrelerde nükleus: Merkezi, oval

·Kübik hücrelerde nükleus: Merkezi, yuvarlak

·Prizmatik hücrelerde nükleus: Bazale yakın, oval

·Epitel dokunun bağ dokudan beslenme sebebi: Damar yapısı içermemesi

·Çok katlı yassı epitel türleri: keratinize- nonkeratinize

·Epitel isimlendirilmesi (sırayla):

✓Kat sayısı (tek katlı, çok katlı)

✓Hücrenin şekli (yassı, kübik, prizmatik)

✓ (Varsa) Apikal yüz farklanması (basit, çizgili, kinosilyalı, stereosilyalı)

·Apikal yüz farklanmaları görülebilen yapılar: Tek katlı prizmatik epitel, yalancı çok katlı (psödostratifiye)

·Epitel dokuda mitotik olarak aktif hücreler: Bazaldekiler

·Genel bez yapısı: Önce kanal bölümü, sonrasında salgı yapan bir bez bölümü

·Salgılarını direkt kan dolaşımına veren bez: Endokrin

·Mutlaka bir boşaltım kanalı olan bez: Ekzokrin

·Ekzokrin bezler salgı içeriğine göre: Seröz, müköz

·Seröz ekzokrin bezler: Akışkan, şeffaf, sekrete edildiği bölgeyi sulandırır

·Müköz ekzokrin bezler: Yapışkan, zengin protein içeriği

·Müköz bezler çevresinde bulunan yarım ay şeklindeki seröz yapı: Gianuzzi yarımayları

·Bez hücreleri salgılama çeşitlerine göre: Merokrin (Ekrin), apokrin, holokrin

·Merokrin (Ekrin) salgılama: Ekzositoz, en sık görülen salgılama çeşidi, pankreasta görülür

·Hücrenin apikal bir kısım sitoplazmasıyla beraber yapıldığı salgılama şekli: Apokrin

·Apokrin salgılama: Meme bezlerinde, derinin apokrin, göz kapağının siliyer (Moll’s), dış kulak yolunun seromüsinöz bezlerinde

·Holokrin salgılama: Apopitoz, overlerde, derideki yağ bezlerinde, göz kapağındaki Meibomian bezlerinde

Eda Öztürk

10 Haziran 2021

bottom of page