top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

Sinir Sistemi Biyokimyası: Nörotransmitterler

1. Nöron istirahat potansiyeli: -65mV

2. Nörotransmitterlerin sentezlenip depolandığı yer: Presinaptik nöron

3. Yalnızca kalp ve gözde bulunan çok hızlı, nadir sinapslar: Elektriksel sinaps

4. Eksitatör iyon kanalı içeren sinapslarda bulunan kanal: Na

5. İnhibitör iyon kanalı içeren sinapslarda bulunan kanal: Cl

6. Öğrenme ve hafıza gibi yavaş ve uzun süreli cevaplarda önemli sinapslar: İyon kanalsız membran bağlı nöroreseptörler

7. Nöron ve kas hücreleri arasındaki sinaps: Nöromusküler kavşak

8. Nöromusküler kavşakta kullanıla daimi nörotransmitter: Asetilkolin

9. Nöromusküler kavşak reseptör tipi: Eksitatör

10. Aminoasit yapılı NTMler (4): glutamat – glutamin - glisin – aspartat

11. Biogenin amin yapılı NTMler: dopamin – histamin – seratonin – epinefrin – norepinefrin

12. Peptit yapılı NTMler: somatostatin – subtanceP

13. Asetilkolin sentez enzimi: Kolilasetiltransfraz (sitoplazma)

14. Asetilkolin yıkım enzimi: Asetilkolinsteraz (sinaptik boşluk)

15. Asetilkolinin iskelet kasına etkisi: Aktivasyon

16. Asetilkolinin kalp kasına etkisi: İnhibisyon

17. Asetilkolinin SSS’de etkisi: dikkat ve uyarılma

18. Seratonin yıkımını azaltarak etki eden, depresyon tedavisinde kullanılar ileç türü: SSRI

19. Seratonin öncül aminoasidi: Triptofan

20. Dopamin öncül aminoasidi: Tirozin

21. Seratonin ilişkili hastalıkların tanısında idrardaki düzeyi (24 saat) kullanılan madde: 5-HIAA

22. Glutamatın glutamine zorlanması nedeniyle GABA sentezinin yapılamadığı durum: Hiperamonyemi

23. GABA eksikliği: epilepsi ve konvülsiyon

24. Beyindeki başlıca eksitatör NTM: Glutamat

25. Beyindeki başlıca inhibitör nörotransmitter: GABA

26. Yüksek düzeyi inhibitör/eksitatör dengesinin bozukluğuna işaret eden NTM: Glutamin

27. Epinefrin ve norepinefrin düzeylerini modüle eden, alerjik reaksiyonlarda da önemli rolü olan NTM: Histamin

28. Düşük düzeyi yorgunluk ve depresyonla yüksek düzeyi nöbetle ilişkili: Aspartat

29. Hem eksitatör hem inhibitör NTM: Dopamin (?)

30. Dopaminerjik nöronlarda hasarlanma: Parkinson

31. Epinefrin ve norepinefrinden sinir sisteminde daha baskın olanı: norepinefrin; Hormonal fonksiyonu daha baskın olanı: epinefrin

32. Katekolaminlerin yıkım enzimleri: MAO ve COMT

33. İdrarda ölçülebilen katekolamin metabolitleri: metanefrin – normetanefrin – VMA – HVA

34. Parkinson tedavisinde kullanılan ilaç: L-dopa

35. Şizofrenideki psikotik semptomların sorumlusu: artmış dopamin düzeyleri

36. SSS’ de en çok bulunan NTM: Glutamat

Işıl Zeynep Altaylı

11 Haziran 2021

bottom of page