top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

Kas ve Egzersiz Biyokimyası

 1. Kas kasılmasında ATP kullanılar yerler: Güç vuruşu (çapraz köprülerdeki açının daralması), Çapraz köprülerin yıkılması, Ca’nın SR’ye geri pompalanması, AP nin bitirilmesi (Na-K ATPaz pompası)
 2. Kasta ATP sentezlenme yolları (sıralı): Fosfojen(1ATP), glikojen-Laktat(2ATP), aerobik
 3. Kasta kreatin p ile enerji depolanma nedeni: Reaksiyonların ATP varlığından etkilenirken kreatin P varlığında etkilenmemesi
 4. Laktatın dezantajları: pH↓ -->SR den salınan Ca↓ -->Çapraz köprü oluşumu yavaşlar
 5. Anaerobik glikoliz için tek substrat: Glikoz
 6. Anaerobik glikolizin önemi: Egzersiz başlangıcı (kan akımında artışı öncesi), hızlı kasılan lifler, ağır egzersiz (oksidatif kapasitenin aşılması)
 7. Laktatın geri dönüşümü: KC (glukoneogenez); böbrek, bağırsak, kalp (TCA)
 8. Kreatin sentezi: Böbrek(başlangıç)-Karaciğer(bitiş)
 9. Özelikle kreatin p oluşan organlar: kalp, beyin, iskelet kası
 10. Kreatinin: renal fonksiyon belirteci (günlük atımı sabit/vücut kas kütlesi hakkında bilgi)
 11. Kastaki glikojen yıkılımının uyarıcılar: Ca,AMP (kas glikojen fosforliaz b ye bağlanma)
 12. Karaciğerden farklı olarak kas glikojen fosforilazın etkilenmediği hormon: Glukagon (kastaki PFK-2 nin serin kalıntısı yok)
 13. ACC-2 (kalpteki asetil coa karboksilaz) düzenleme: Sitrat aktivasyon, AMP tarafından uyarılan protein kinaz inhibasyon
 14. Kalpte normalde enerji kullanımı: Yağ (%60-80), laktat ve glikoz
 15. Laktatı kalbe taşıyan: Monokarboksilat taşıyıcısı
 16. İskemi durumundaki kalbe ani O2 gelmesinin riskli olma sebebi: Hızlı yağ asidi oksidayonu sonucu NADH artması (laktat sentezi)
 17. Kalbin iskemik bir olaydan sonra toparlanması için fazla yağ asidi oksidasyonu yapmasını engelleyen yeni ilaç sınıfı: pFOX (parsiyel yağ asidi oksidasyon inhibitörleri)
 18. Egzersizde karaciğerde glikojen yıkılımı ve glukoneogenezi uyaran hormon: epinefrin
 19. Kasın sadece yemekten hemen sonra ana olarak glikoz kullanma nedeni: GLUT4
 20. Kasta dallı zincirli aa ların kullanım nedeni: ATP, glutamin (tamponlama) üretimi
 21. Düzenli egzersiz sonucu: kas hipertrofisi (boyut artar)
 22. Mc Ardle (tip5): İskelet kasındaki glikojen yıkılımın bozulması (kramp, yorulma, myoglobinüri)
 23. Mc Ardle daki en ayırt edici bulgu: İkinci bahar fenomeni (artmış kan akımıyla belli bir süre sonra egzersizi tolere edebilme)

Buse Nur Filiz

15 Haziran 2021

bottom of page