top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

Eikosanoidler

 1. Eikozonaid: 20 C lu çoklu doymamış yağ asidi
 2. Sentezi: Eritrosit hariç neredeyse tüm hücreler
 3. Eikazonaidlerin öncülü: Araşidonik asit [öncülü linoleik asit (esansiyel ya)]
 4. Araşidonik asidin özellikle membran fosfolipitlerinden kaynağı: Fosfotidil inozitol
 5. Özellikle fosfotidilinozitolden araşidonik asit sentezindeki enzim: Fosfolipaz A2
 6. Fosfolipaz A2 inhibitörü: Kortikosterodiler
 7. Fosfolipaz A2 aktivatörleri: Anjiyotensin, bradikinin,epinefrin,trombin
 8. Eikazonoidlerden üretilen moleküler: Hormon benzeri lokal etkili mediatörler
 9. Araşidonik asitten sentezde ana yollar: Siklik (prostoglandin, tromboksan) / lineer (lökotrien)
 10. Siklik yolun ilk enzimi: COX1-2 (siklooksijenaz)
 11. Lineer yolun ilk enzim: 5- LOX (lipooksijenaz)
 12. Siklik yolun ortak tepkimeleri: AA-->①PGG2-->②PGH2
 13. 1 ve 2. Tepkime enzimi: COX1-2/PGH2 sentaz (ER zarına bağlı protein)
 14. 1: Siklooksijenaz reaksiyon basamağı (2mol O2 gerek)
 15. 2: Peroksidaz reaksiyon basamağı (İndirgenmiş glutatyon gerek)
 16. COX1: Sürekli, başlıca fizyolojik etkileri ortaya çıkaracak eikozonoid sentezi
 17. COX2: inflamasyonda indüklenen, inflamatuar olaylarda rol oynayan eikazonoidlerin salınımı
 18. COX inhibitörleri: Aspirin (asetilleyerek), indametazin, fenilbutozan,, ibuprofen vb. (non steroid anti inflamatuar ilaçlar)
 19. Lökotrien sentezindeki ortak basamak: AA-->5-HPETE-->LTA4
 20. Lipooksijenaz inhibitörü: zileuton
 21. TXA2(tromboksen): vazokonstarksiyon, platelet agregasyonu (pro koagülasyon), bronş konstrüksiyonu
 22. PGI2 (prostocyclin): vazodilasyon, platelet agregasyon inhibasyonu (anti koagülasyon), lenfosit proliferasyonu
 23. PGE2: ateş, acı, mukus üretimi, vasodilation, düz kas kasılması
 24. LTAB4: kemotaksis
 25. LTAC4,D4,E4: bronş konstrüksiyonu, astım ve alerji

Buse Nur Filiz

13 Haziran 2021

bottom of page